הגניזה

עמוד:32

שנמצאו בקהילות ישראל בעולם . השוני בא לידי ביטוי במספרם הגדול של הפריטים , בהיותם מקיפים מאות רבות של שנים , בתוכנם רב הערך , ובאיכותם הגבוהה יחסית של מסמכים רבים . מרבית המסמכים שנמצאו בגניזת בית הכנסת עזרא כתובים בשפה הערבית באותיות עבריות . רוב מסמכי גניזה זו מקורם במצרים , בארץ ישראל , בסוריה ובקהילות יהודיות רבות מארצות המגרב והים התיכון . הגניזה כללה לא רק כתבי קודש אלא גם חומר שאינו דתי , כגון מכתבים , מסמכים משפטיים , דינים וחשבונות , ואף תכתובות מסחריות ופרטיות . המסמכים מקיפים תקופה בת למעלה מ 900 שנים , בין המאה התשיעית למאה ה . 19 המסמך המתוארך הקדום ביותר שנמצא בגניזה זו הוא משנת . 750 נוס ף לספר בן סירא נתגלו בגניזת בית הכנסת עזרא קטעים מהתרגום היווני של עקילס למקרא , ספר ברית דמשק , חזון דניאל , הקדמה של רב סעדיה גאון לפירושו לספר בראשית , מכתבים מאת ר' יהודה הלוי ואיגרות תשובה ומכתבים מעטו של רמב"ם . מסמכי הגניזה משמשים חומר גלם רב ערך ללימוד ההיסטוריה החברתית והכלכלית של היהודים ( וגם של המוסלמים ) בימי הביניים בארצות הים התיכון בכלל ובמצרים בפרט . כמו כן משמשים פריטי הגניזה מקור ייחודי ללימוד מכלול מגוון של נושאים במחשבת ישראל , בחקר התלמוד והמדרש , בפיוט היהודי , בחזנות . בשירת הקודש והחול , בשפה העברית , ובמוסדות הקהילה של היהודים ושל הקראים . בהתייחסו לערכה הרב של גניזת פסטאט ציין גויטיין : רוב החומר הזה מוצאו מן המאה היי ועד הי"ג לפי הספירה המקובלת . בערך מזמנו של ר' סעדיה גאון ועד הרמב '' ם ובנו הנגיד ר אברהם . זו היתה תקופת הפריחה של היהדות בארצות האסלאם ? התקופה שבה כל הדברים שהם עיקר ביהדות המסורתית' המחשבה הדתית , ההלכה והנהגות החיים היום יומיים , סדרי התפילות ובית הכנסת , נוסח המקרא והדקדוק והשירה העבריים נתנסחו ולבשו צורה , שנשארה מורשת לדורות . 'הגניזה מלמדת אותנו איך נראו הדברים בשעת יצירתם . ולא זו בלבד : הגניזה גם מציגה לפנינו את העם . אח בני האדם , שבשבילם נכתבו כל הדברים הללו , כי בימים ההם היה מנהג לגנוז לא רק ספרי קודש , כרי שלא יתחללו , אלא גם מכתבים ומסמכים מכל הסוגים , שבהם היה נזכר או אפשר שנזכר שם ה . ' באופן זה מתגלים לפנינו חיי יום יום של אבותינו בפרטי פרטים : הפרנסות ושאר היסודות הכלכליים , ארגון הקהילות והעם היהודי בכללו , חיי המשפחה והחינוך , התרבות החומרית , כגון דיור , מלבוש ותזונה , ובעיקר הרוח , האישיות , היחס הפנימי והמעשי אל אותם ערכים , שאנו קוראים עליהם בספרים .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר