הדרוזים

מתוך:  > הדרוזים

עמוד:2

THE DRUZE NISSIM DANA AHARON LAVISH MITADT KAMAL ORI SHTENDEL SALMAN FALAH SHAKTB § ALEH B BASHIR SULAYMAN 'AFTFAH SA ARNON SOFER יוצא לאור בסיוע ? קרן עמו"ס לעידוד מלומדים וסופרים שליד בית הנשיא קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל מנהל התרבות והאומנויות — היחידה לתרבות לדרוזים הקרן ע"ש ליאון גוטפריד , אוניברסיטת בר אילן הפקולטה למדעי היהדות , אוניברסיטת בר אילן הקתדרא לחקר ארץ ישראל ההסטורית ע"ש צירנה וד"ר אירוינג מוסקוביץ , באוניברסיטת בר אילן הדפסה שנייה תשנ"ט 1998— עיצוב העטיפה 1 עופר דרורי עאקל עטוף בעבאאה מלן 5 מה ( כתונת פסים ) מסת"ב ISBN 965-226-187-4 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן נדפס בישראל , תשנ"ח 1998— דפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר