הרקע ההיסטורי לתיאור המתקפה הפלשתית על אחז מלך יהודה בספר דברי־הימים

עמוד:13

לשם תיאור עונשו של השליט החוטא משתמש המחבר בחומר מגוון . מחד גיסא ניתן למצוא אצלו יסודות הלקוחים מהסיפורים על אחז בספרי מלכים וישעיה ( אלא שתיאורים אלו עובדו עיבוד מקיף ושולבו בצורה השונה עד מאוד מזו שהיתה להם במקורות הקדומים , ( ומאידך גיסא מופיעים בפרק כח גם יסודות רבים שאין להם זכר במקורות המקראיים הידועים לנו . מאליה עולה השאלה , אם לנגד עיניו של המחבר עמדו מקורות כתובים חוץ מקראיים נוספים על ימי אחז , והוא עיבד ושיקע אותם בחיבורו כפי שנהג בחומר שאותו שאב מספרי מלכים וישעיה ; או שמא לא נמצאו לו שום מקורות נוספים , וכל אותם כתובים שאינם מסתמכים על ספרי מלכים וישעיה נתחברו לאור השקפתו על מהלך ההיסטוריה ומתוך הנחותיו והשערותיו על מהלך הדברים בימיו של אחז . לא ניתן לבחון במסגרת זו באופן שיטתי את כל הכתובים בפרק כח . אבל אפילו עיון ביקורתי לא שיטתי בכתובים מלמד , עד כמה מסוכן להסתמך עליהם לשם שחזור העבר הקדום . קודם כול יש להדגיש , עד כמה מלאכותית היא התמונה של ממלכת יהודה המותקפת בידי אויבים הבאים מכל ארבע רוחות השמים : ארם ממזרח , ישראל מצפון , פלשתים ממערב ואדום מדרום . יתר על כן , משילובם של המקורות האשוריים והמקראיים עולה , שבראשית ימי אחז ( 715 / 4-734 / 3 ) נכרתה ברית אנטי אשורית , שבמרכזה עמדו ממלכות ארם וישראל והשתתפו בה צור , עזה ואולי גם אשקלון ושמשי מלכת הערבים . דומה שבעלות הברית ציפו לעזרה ממצרים , שאם לא כן , קשה להבין כיצד העזו להתייצב נגד מכונת המלחמה האדירה של אשור . לפי התיאור שבספר מלכים נערכה מתקפה אחת על ממלכת יהודה בראשותם של רצץ ופקח , וירושלים הושמה במצור ( מל"ב טז , ה ; ז-ט ; ישעיה ז , א-ו ; ח , ו . ( למתקפה זו היתה מטרה ברורה : לכפות על אחז לקחת חל ק בברית שנרקמה נגד אשור , ואם יסרב — אף להביא להחלפתו 'n and E . Sollberger , 'L'insurrection generate contre Naram-Suen ' , RA , 70 ( 1976 ) , pp . 103-128 Texts , Toronto and Buffalo 1975 , p . 8 , n . 10 , with earlier literature ; see also A . K . Grayson Kutha Legend '" , JCS , 11 ( 1957 ) , pp . 83-88 ; A . K . Grayson , Babylonian Historical-Literary תדמור , 'מסעות המלחמה האשוריים לפלשת , ' בתוך : י' ליוור ( עורך , ( היסטוריה צבאית של ארץ ישראל בימי המקרא , תל אביב תשכ '' ד , עמי ; 269-263 מי כוגן וחי תדמור , 'אחז ותגלת פלאסר בספר מלכים — בחנים היסטוריוגרפיים , ' ארץ ישראל , יד ( תשל"ח , ( עמ' j . Begrich , ; 61-55 ( 1973 ) , p . 53 , n . 1 10 ; H . Cazelles , 'Problemes de la guerre Syro-Ephraimite ' , Eretz Israel , 14 einer Steleninschrift des assyrischen Kbnigs Tiglathpileser III . a us dem Iran ' , ZDPV , 89 1 I ) , Leiden 1964 , pp . 59-63 ; M . Weippert , 'Menahem von Israel und seine Zeitgenossen in Konige ' , / 4 c ( a Orientalia , 10 ( 1932 ) , pp . 182-195 ; H . Banner , Israelunter den Volkern ( SVT 83 ( 1929 ) , pp . 213-237 ; S . Mowinckel , 'Die Chronologie der israelitischen und judischen 'Der Syrisch-Ephraimitische Krieg und seine weltpolitischen Zusammenhange ' , ZDMG , in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography Presented to H . Tadmor , Assyrian Campaigns to the West ' , in : M . Cogan and I . Eph al ( eds . ) , Ah Assyria ... Studies 27 ( 1979 ) , pp . 97-101 ; N . Na ' aman , 'Forced Participation in Alliances in the Course of the ( 1978 ) , pp . 70 * -78 *; E Lipinski , 'Aram et Israel du X au VIH siecle av . N . E . ' , Ada Antiqua , Jerusalem 1991 , pp . 80-98

מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר