הרקע ההיסטורי לתיאור המתקפה הפלשתית על אחז מלך יהודה בספר דברי־הימים

עמוד:12

על רשימת הערים שנכבשו מאחז כנקודת מוצא לשם תיארוכן של עוד רשימות ערים 5 הנזכרות במקרא . במסגרת מאמר זה ננסה לבחון את מהימנותו של תיאור המתקפה הפלשתית על אחז וכיבוש שש מעריו ואת רקעו ההיסטורי . לשם כך נבחן תחילה את תיאור דברי ימי אחז כפי שהוא מופיע בספר דברי הימים , ולאחר מכן נתבונן מקרוב בפסוק יח העומד במרכז הדיון . . 1 אחז מלך יהודה בספר דברי הימים : החטא ועונשו בספר דברי הימים מתואר אחז כחוטא ביותר מכל מלכי יהודה שמלכו בימי בית ראשון , מקום , שבהיסטוריה הדויטרונומיסטית בספר מלכים , שמור למנשה נכדו . על החטאים שתלו באחז בספר מלכים ( ב , ' טז , ג-ד ) הוסיף בעל דברי הימים כהנה וכהנה : הכנסת עבודה זרה לירושלים ולכל ערי יהודה ( דה"ב כח , כד-כה , ( עשיית מסכות לבעלים ( כח , ב , ( זבח לאלוהי ארם ( כח , כג ) וביטול עבודת ה' במקדש על ידי קיצוץ כלי המקדש וסגירת דלתותיו ( כח , כד ; כט , ו-ז . ( העבודה הזרה והפולחנות הזרים דחקו כליל את פולחן אלוהי ישראל וזה הושבת כליל . וכגודל החטא כן חומרת העונש . אחז נענש בכך שנחל מפלות כבדות מכל שכני ישראל : מהארמים ( כח , ה , ( מישראל ( כח , ו-ח , ( מהאדומים ( כח , יז ) ומפלשתים ( כח , יח ,- ( ולא עוד אלא שלא זכה לתמיכה מידיו של מלך אשור שאליו פנה בבקשה לעזרה ( כח , טז , כא . ( תורת הגמול של בעל דברי הימים שבמרכזה העיקרון של מידה כנגד מידה , מצאה כאן את ביטויה המלא , והחוטא , שלא 7 היה כמותו בתולדות ממלכת יהודה , נענש חזור והיענש בכל מקום ומקום . ירושלים תשכ"ג , עמ' ; 303 ח' תדמור , 'ימי הבית הראשון ושיבת ציון , ' בתוך : ח"ה בן ששון ( עורך , ( תולדות עם ישראל כימי קדם , ירושלים תשכ"ט , עמ' ; 134 ח' רביב , מבית אב לממלכה : ישראל בתקופת המקרא , ירושלים תשל"ט , עמ' ; 220-219 ש' יפת , אמונות ודעות בספר דברי הימים ומקומן בעולם המחשבה המקראית , ירושלים תשל"ז , עמ' ; 370-369 ש' ייבין , 'הממלכה המפולגת : רחבעם אדוז / ירבעם פקח , ' בתוך : א' מלמט ( עורך , ( ימי המלוכה — היסטוריה מדינית ( ההיסטוריה של עם ישראל , ( ירושלים תשמ"ב , עמ' . 117-116 5 ראה ז' קלאי , נחלות שבטי ישראל , ירושלים תשכ"ז , עמ' ; 315-314 ב' עודד , 'בין חזקיהו לערי פלשת , ' ספר יוסף ברסלבי ( ברסלבסקי , ( ירושלים תש"ל , עמ' ; 82-80 ג' גליל , 'נחלת שבט דן : היקפה ותולדותיה , ' תרביץ , נד ( תשמ"ה , ( עמ' ; 12-11 הנ"ל , 'המערך המנהלי של שפלת יהודה , ' שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום , ט ( תשמ"ח , ( עמ' 6 . 60-57 ראה יפת ( לעיל , הערה , ( 4 עמ' 7 . 184 ראה רודולף ( לעיל , הערה , ( 1 עמ' P . R . Ackroyd , 'Historians and Prophets ' , Svensk ; 293-289 ; Exegetisk Arsbok , 33 ( 1968 ) , pp . 33-36 לעיון מפורט בכתובים בשיטת 'הקריאה הצמודה , ' ראה א' בן צבי , 'יהודה בימי ההגמוניה האשורית — היסטוריה והיסטוריוגרפיה , ' עבודה לשם קבלת התואר מוסמך של אוניברסיטת תל אביב , , 1987 עמ' . 122-96 המוטיב של המל ך החוטא , שלא שמע לדברי האל ונענש בכך שהותק ף מכל עבר , ידוע מספרות ה'נארו' המסופוטמית . ראה : Anatolian Studies , 5 ( 1955 ) , pp . 93-113 ; J . J . Finkelstein , 'The so-called "Old Babylonian O . R . Gurney , 'The Sultantepe Tablets , IV : The Cuthaean Legend of Naram-Sin ' ,

מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר