מבוא

עמוד:9

בדורנו ידיעותינו - הן בחז"ל , הן בלימודים קלאסיים - אינן חובקות בהיקפן ואינן נוקבות בעומקן כשל קודמינו . ואף - על - פי - כן הרהבתי עוז לתאר את המדרש והאגדה , כפי שהם באים לידי ביטוי בכתבי חז"ל ובכתבי הכנסייה . בחרתי להביא לפני הקורא העברי ממיטב המחקר באבות הכנסייה , במטרה להאיר סוגיות נבחרות בחקר מדרשי חז"ל . נרכז את עיוננו במקרא , שהתקבל והתקדש בשני בתי המדרש - הנוצרי והיהודי . נתאר את דרכי הלימוד וההטפה בשתי הדתות , תוך הדגשת המשותף והמפריד בקהילות שאליהן פנו . נלווה את שתי הדתות בטיפול הדרשני והפרשני שנתנו לפרשיות מרכזיות , שהיוו סלע מחלוקת בין שתי הדתות . אפשר לטעון , ויש מי שכבר טענו 9, שמאבק זה על המקרא התנהל יותר בקווים מקבילים , ופחות כקרב פנים - אל - פנים . אין דעתי כדעתם , וזאת מכמה סיבות : ישנן עדויות ספרותיות רבות המשיחות לפי תומן על ניסיונות של צד זה או אחר להביא את בר - הפלוגתא שלו לכלל דו - שיח ועימות גם בתקופה הנידונה כאן . מובן שבתחילת דרכה של הנצרות , ועד לאמצע המאה השנייה , ניסה הנוצרי - ממוצא - יהודי לעגן את אמונתו בכתבי הקודש , ובאמצעותם לשכנע את יתר היהודים ללכת בדרכו . ואמנם , הן בספרות חז"ל והן בספרות הכנסייה מסופר על אודות פירושי מקרא שנמסרו מדת אחת לחברתה . אולי נטעים את דברינו בשתי דוגמאות משתי הדתות . נפתח במסורת מפורסמת שבתוספתא - אותו חיבור תנאי גדול , המקביל למשנה ומשלימה , שנערך דור אחד לאחריה ( במחצית המאה השלישית לספירה ) . וכך שנינו בתוספתא חולין , פרק ב' הלכה כד : מעשה בר' אליעזר שנתפס על דברי מינות והעלו אותו לבמה לדון . אמר לו אותו הגמון : זקן כמותך יעסוק בדברים הללו ? אמר לו [ ר' אליעזר ] : נאמן עלי הדיין ... אמר לו : הואיל והאמנתני עליך ... דימוס - הרי אתה פטור . קיצרתי בהבאת הסיפור עד עתה , מכיוון שענייננו בהמשכו . פרופ' ליברמן כבר פירש את הסיפור לאור נוהלי המשפט ברומי דאז 10, ודי לנו לראות שר ' אליעזר הגדול הוחשד כ"מין " - וכאן נפרשו שהיה חשוד כמי שהשתייך לנצרות , שטרם זכתה להכרה על - ידי הרומאים כדת חוקית 11. ר' אליעזר מצליח בחידוד לשונו להינצל , אבל לבו נוקפו על שבא לידי חשד שכזה . וכאן נכנס ר' עקיבא , תלמידו , לנחמו - אמר לו [ ר' עקיבא לר' אליעזר ] שמא אחד מן המינין אמר לפניך דבר של מינות והנאד ? אמר [ ר' אליעזר ] : השמים הזכרתני . פעם אחת הייתי מהלך באיסתרטיא של ציפורי , מצאתי יעקוב איש כפר סיכנין , ואמר דבר של מינות משום ישוע בן פנטירי 12 והנאני ונתפסתי על דברי מינות ...

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר