תוכן העיניינים

עמוד:4

GUIDE ISRAEL NEW THE Foothills Shefela כל הזכויות שמורות, 2001 לכתר הוצאה לאור ת״ד ,7145 ירושלים למשרד הבטחון - ההוצאה לאור ולמשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת״ד ,37744 תל אביב 61376 אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליס, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקסרוני, אופטי או מכאני )לרבות צילום, הקלטה, אינטרנט ודואר אלקטרוני,( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור מספר קטלוג׳: 538989 מסת״ב: 965-07-0894-4 :ISBN www.keter-books.co.il info@keter-books.co.il :e-mail מערכת תמר קרמר ספי בן יוסף מנחם מרקוס טריגון עיצובים ניהול מערכת עריכת צילומים מפות ותרשימים שרה פוסטבםקי רבקה פנדריך עריכת לשון בינה פאר שרה פוסטבסקי הפקת דפוס נעמה פריד עיצוב גרפי מפתח חיים שטייר בולקיה ראוזניץ סודאי דקלה רובינסון עיצוב עסיפה הבאה לדפוס והפקה: כתר הוצאה לאור בע״מ סדר וקדם דפוס: מפעלי דפוס כתר, ירושלים Israel in Printed House Publishing Keter by ( Copyright Israel ,Jerusalem ,7145 .PO.B House Publishing MOD Israel The Books Chemed and Books Aharonoth -Yedioth Miskal Israel 61376 ,Tel-Aviv ,37744 .P.O.B

כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר