ספרות השואה ביידיש

עמוד:214

להתמודד עם שאלות תיאולוגיות שעוררה השואה . עגנון , אשר מיצב את עצמו כסופר דתי שכלל יצירתו מבטאת אמונה דתית מוצקה , הגיב לשואה בהעמדת אנדרטה ספרותית לעולם יהודי שחרב . בתי המדרשיות , שחובשי ספסליהן חדלו להתקיים ושמפתחותיהן אבדו , עומדים במוקד עולם זה ; חורבנם הפיזי אכן התחולל תחת ידו של הצורר במלחמת העולם השנייה , אבל אובדן הנכסים הרוחניים התרחש , להשקפתו של הסופר , עוד קודם לכן , עם הידלדלות עולם התורה בגינם של תהליכי החילון המואצים . מהרומן אורח נטה ללון , שהתפרסם בהמשכים בהארץ לפני פרוץ המלחמה , במחצית השנייה של שנת , 1938 ועד הרומן עיר ומלואה , שפרקים מתוכו החלו להתפרסם בראשית שנות ה60– ( שניהם נדבכים מרכזיים של אנדרטת הזיכרון העגנונית ליהדות אירופה שהושמדה , ( מספרת יצירתו של עגנון את צער הפרידה מהעולם הישן , המבוסס על ערכי תורה מתוך דבקות בעמדת המוצא של אמונה בלתימעורערת . ואילו בשירה עומדת פרשת בגידתו של האל במוקד יצירות חשובות ומרכזיות , בין השאר משל אצ"ג , אלתרמן , שלונסקי , אבא קובנר , ש' שלום , יהודה קרני , עזרא זוסמן , אלכסנדר פן ודן פגיס . שירה זו מתייחסת , בדרך כלל בטון של זעם ומחאה , למשמעות הטראגית שקיבל המושג "עם בחירה" בשעה שהעם היהודי ניטש על ידי אלוהיו והשמים התרוקנו מאלוהות חומלת . העמדה אירונית של פרשות כגון עקדת יצחק ומכירת יוסף " ) יצחק , " אמיר גלבוע , ( 1953 ושל טקסטים תנ"כיים כגון "שיר השירים , " ממחישה את הפרה זו של הברית על ידי האל . כך מסתיים השיר "שיר השירים" ( 1956 ) מאת אלכסנדר פן בשורה המסכמת את הבגידה הגדולה בהבטחת האהבה המיתולוגית של אלוהי ישראל לעמו : "שיר השירים לחבצלת כבשנים . " ל"חבצלת כבשנים" הופכת גם דמות האחות , הלקוחה גם היא מ"שיר השירים , " בפואמה "אחותי קטנה" מאת אבא קובנר . ( 1967 ) המגמה העיקרית שמממשות יצירות הנכתבות לקראת סוף המאה ה20– בידי סופרי ומשוררי הדור השני היא של הכרה בהשפעות הארוכות–טווח של השואה ובהיות הדור השני עצמו קורבן "שניוני" שלה , ושל מאמץ , שבדרך כלל לא עולה יפה , להשתחרר מהנטל שהם נושאים על גבם מתוקף היותם "נושאי החותם" של השואה . לקריאה נוספת : חבר , חנן , . 2001 פתאום מראה מלחמה , הוצאת הקיבוץ המאוחד , תל אביב . לאור , דן , תשנ"ג . "האם כתב עגנון על השואה , " קובץ מחקרי יד ושם , כ"ב , . 47-15 מילנר , איריס , . 2003 קרעי עבר : ביוגרפיה , זהות וזיכרון בסיפורת הדור השני , המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן באוניברסיטת תל אביב ועם עובד , תל אביב . מירון , דן , . 2002 אקדמות לאצ"ג , מוסד ביאליק , ירושלים . נוה , חנה , . 2002 "אפר ואבק , " בתוך : נוסעים ונוסעות : סיפורי מסע בסיפורת העברית , משרד הביטחון והאוניברסיטה המשודרת , עמ' . 251-277 שביט , עוזי , . 2003 שירה מול טוטליטריות : אלתרמן ו'שירי מכות מצרים , ' הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה . שקד , גרשון , תשל"א . "ילדות אבודה – על נושא השואה בסיפורת הישראלית הצעירה , " בתוך : גל חדש בסיפורת העברית , ספרית פועלים , עמ' . 86-71 Press , Urbana & Chicago . and Memory after Auschwitz , University of Illinois Sicher , Efraim , ( ed . ) , 1998 . Breaking Crystal - Writing Chicago & London . Holocaust in Literature , University of Chicago Press , Ezrahi , Sidra DeKoven , 1980 . By Words Alone - The ספרות השואה ביידיש אברהם נוברשטרן לספרות היפה ביידיש על השואה נודע מעמד ייחודי בקורפוס הכתיבה העצום על הנושא הזה בשפות רבות : היידיש היתה השפה הראשונה של רוב קורבנות השואה , או לפחות שפתם השנייה ; לכן מי שכתב ביידיש חש שעצם השימוש בלשון הזאת יוצר זיקה מיוחדת כלפי הנספים ואף חובה מיוחדת כלפיהם וכלפי הניצולים . גורם מרכזי נוסף קבע את אופייה המיוחד של ספרות השואה ביידיש : אמנם שקיעתה כשפה מדוברת במרכזיה השונים נבעה מסיבות שונות – הטמיעה הלשונית בארצות ההגירה השונות , ההכרעה לטובת השימוש בעברית בארץ–ישראל , חיסול תרבות היידיש בברית המועצות – אך השואה נתפסה כגורם המרכזי אשר סתם את הגולל על עולמה של יידיש . לכן סופר שכתב בה חש שגורלה של הלשון עצמה הוא כגורל דובריה בשואה , ועצם האחיזה בה כשפת יצירה אינה הכרעה לשונית ותרבותית ניטרלית .

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר