המודרניזם היהודי – תקופת הסער והפרץ

עמוד:152

ניכרת יכולתו המוגבלת בהזרמה המוזיקלית של הטור השירי ולשון שירית תקנית , שבלונית . בהמשך דרכו פנה לכיוונים רחוקים הן מן הסימבוליזם והן מן האקספרסיוניזם המקורי שלו . בשלב הזה נותק הקשר בינו לבין המודרניזם , ויצירתו נעשתה לאחת החטיבות של השירה השמרנית שביטאה את הקונסנזוס הציוני–היישובי הארצישראלי . אופקיה של שירת שנות ה40– אופקיה של השירה הצעירה של שנות ה , 40– זו שנכתבה בעיקרה בידי בני הארץ וגידוליה , נקבעו במידה רבה על ידי הניאו–סימבוליסטים הבולטים : שלונסקי , לאה גולדברג , רטוש , ואלתרמן מעל כולם . לא רק הקסם הצבעוני ועוצמת המלוס הקנו למשוררים האלה את השפעתם הגדולה . הדגש האסתטי , כוחה המייפה והמאזן של שירתם , אפשרו לאנשים צעירים , שגדלו במציאות מתוחה ומאיימת של 'מאורעות , ' מלחמת עולם , חורבן יהדות אירופה , המאבק האנטי–בריטי והמלחמה הממשמשת ובאה על הקמת מדינת ישראל , לעדן את חוויותיהם ולתרגם את התנסויותיהם הקשות לשפה שירית , שהעניקה להם מידה של הרמוניה ושלמות . לא תמיד עלו אלו בקנה אחד עם מזגם השירי המהותי של המשוררים . מקרה בולט של איהתאמה מפרה בין המזג השירי הראשוני לנורמות הניאוסימבוליסטיות נתגלה כבר בשנות ה30– ובראשית שנות ה40– ביצירתו של יחיאל פרלמוטר ( לימים אבות ישורון , ( מעיקרו אקספרסיוניסט , ששירתו נובעת מעולם פנימי של שברים – בין הנפשיות של יהדות פולין העממית ובין המציאות הציונית הארצישראלית , בין הכפר הערבי התמים , שהמשורר ראה בו מעין בבואה של העיירה של ילדותו , לבין ההוויה היהודית העירונית המודרנית – ומוצאת את ביטויה בלשון ' שבורה , ' שהיידיש מתנגשת בה עם העברית . בראשית דרכו , מכל מקום , קיבל עליו פרלמוטר / ישורון את כללי השיפוי האסתטיים של הניאו–סימבוליזם , והמפגש בין הניגודים הפואטיים והנפשיים הללו – אקספרסיוניזם וסימבוליזם , צורך בהבעת חוויה של פרגמנטריות , של שבר , וחתירה פואטית למיזוג השברים – העמיד שירה מלאת קסם , שהתמקדה ביצירת דימוי אידיאלי של כפר ערבי שעבר מן העולם ולא נותר ממנו אלא אפר בחאן עזוב . האוריינטליזם , שכמעט נעלם מן השירה העברית הארצישראלית אחרי , 1929 מצא אחיזה יחיאל פרלמוטר ( אבות ישורון ) – המפגש בין הניגודים הנפשיים והפואטיים שבו , העמיד שירה מלאת קסם לאה גולדברג , מן הניאו-סימבוליסטים הבולטים – הקסם הצבעוני ועוצמת המלוס

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר