זמן יהודי חדש

עמוד:ה

New Jewish Time An Encyclopedic View Jewish Culture in a Secular Age הדפסה שלישית , 2007 ) 2008 כל הזכויות שמורות ללמדא – עמותה לתרבות יהודית מודרנית ( ע"ר ) אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מכאני ( לרבות צילום , הקלטה , אינטרנט ודואר אלקטרוני , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור מסת"ב ISBN 965-07-1536-3 נדפס בישראל Printed in Israel 2007

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר