כרטיסי שנה טובה

עמוד:310

הברכה תאוצה רבה . היו בהם כרטיסי ברכה צבעוניים ומהודרים שהבליטו את אמריקה כמולדת החדשה המושיטה את זרועותיה למהגרים היהודיים , והיו בהם כרטיסים שהדגימו את רעיונות הציונות והציגו מראות אידיאליסטיים ונאיביים של ארץישראל בת הזמן ההוא . עוד טרם המצאת גלוית הדואר נפוצו ב"יישוב הישן" בארץישראל גיליונות בגדלים שונים שהכילו ברכות מאוירות לשנה החדשה והוצגו בהם תמונות ותצלומים של המקומות הקדושים בארבע ערי הקודש – ובעיקר בירושלים וסביבתה . מטרתם העיקרית היתה לעורר נדבנים בתפוצות לתרום ליהודי ארץישראל . ואולם עם העליות הראשונות השתנה צביון כרטיסי הברכה שינוי קיצוני . את מקומם של הסנטימנטים הדתיים של יהודי התפוצות ובני היישוב הישן תפסו , כמעט ללא כל שלב ביניים , דימויים חדשים ו"חילוניים" של היהודי החדש והגאה . לכאורה ביקשו העולים החדשים לארץ לנתק את עצמם מכבלי ניו-יורק , ראשית המאה ה20- מהגרים יהודים ממזרח אירופה בגלוית ברכה מארצות הברית , 1909 ארץ-ישראל , 1936 ארץ-ישראל , ראשית שנות ה40-

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר