תנועות נוער יהודיות באירופה

עמוד:302

לקריאה נוספת : י' ברטל , "גיבורים או מוגי לב : יהודים בצבאותיה של פולין , " בתוך : י' ברטל וי' גוטמן ( עורכים , ( קיום ושבר , יהודי פולין לדורותיהם , א : ' פרקי היסטוריה , ירושלים , תשנ"ז , עמ' . 367-353 י' היילפרין ( עורך , ( ספר הגבורה , א - ' ג , ' תל אביב , תשל"ז . ש' רזניק , "ז'בוטינסקי והאצ"ל : 'בראשית ברא אלוהים את הפוליטיקה , "' בתוך : א' בראלי , פ' גינוסר , איש בסער , מחקרים ומסות על זאב ז'בוטינסקי , תשס"ד , עמ' . 473-459 א' שפירא , חרב היונה , הציונות והכוח , , 1948-1881 תל–אביב , . 1992 תנועות נוער יהודיות באירופה אלי צור התופעה של ארגונים מיוחדים לנוער מופיעה לראשונה לקראת שלהי המאה ה19– במספר מועט של ארצות . ארגוני הנוער האלה הוקמו בדרך כלל בידי מבוגרים ועל בסיס מגזרי או לוקאלי . תנועת הנוער כהתארגנות עצמית של צעירים , המבטאת רצון להתרחק מעולם המבוגרים ומתרבותו ולכונן תרבות נוער עצמאית , החלה להתפתח בראשית המאה ה . 20– שתי התופעות החלוציות בתחום הזה התחוללו בגרמניה ( שבה קמה "תנועת הנוער החופשית" ובה גם נוצר המושג תנועת נוער ) ובאנגליה ( שבה נוסדה בשנת 1908 תנועת הצופים , ה"סקאוטינג . ( " באותה תקופה הופיעו גם הניצנים הראשונים של התארגנויות צעירים בציבור היהודי . ההתעוררות הלאומית הביאה בעקבותיה התארגנויות של צעירים במסגרות ספורטיביות " ) בר–כוכבא , " "מכבי , " "הכוח , ( " במסגרות סטודנטיאליות ובמועדוני צעירים שונים , לרוב על בסיס מקומי . ההתארגנות הראשונה שבישרה את הופעת תנועות הנוער בציבור היהודי היתה זו של "צעירי ציון , " שקמה ב1903– כאגודה של תלמידי בתי ספר תיכוניים בגליציה . תנועת הנוער היהודית הראשונה שקמה בגרמניה , ב , 1912– ברוחה של תנועת הנוער החופשית , היתה תנועת ה"בלאווייס" ( שנקראה אחר כך "תכלת–לבן . ( " תנועת הנוער הציונית הראשונה שקמה במזרח אירופה היתה "השומר הצעיר , " שנוסדה בגליציה ערב מלחמת העולם הראשונה . השתיים האלה מסמנות בהוויית החיים היהודיים בכלל והציוניים בפרט את תנועת הנוער היהודית הראשונה שקמה בגרמניה ב1912- ברוח ה"וואנדרפוגל" היתה ה"בלאו-וייס" ( תכלת-לבן ) – כאן בטיול-טבע בשנת 1913

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר