הקדמה

עמוד:יג

הקדמה לפניך ארבעת הכרכים של זמן יהודי חדש – תרבות יהודית בעידן חילוני , מבט אנציקלופדי . בחרנו בכינוי " מבט אנציקלופדי" כדי להבדיל בינו לבין אנציקלופדיה רגילה . הכינוי אנציקלופדיה ניתן בדרך כלל לפרסומים המבקשים להביא מידע בתחום כלשהו – או בתחומים רבים ושונים – והם בנויים בסדר מסוים , הנחשב אופייני לאנציקלופדיות . אבל הוא ניתן גם לספרים שאין בהם יסוד כזה והמידע המובא בהם מתחומים שונים מאורגן בצורה אחרת מן הסדר המקובל באנציקלופדיות , שהוא לרוב סדר אלפביתי של שמות הערכים . סדר זה מקל על החיפוש במקום שנמצאים ערכים רבים , אבל הוא אינו מהותי . ישנן אנציקלופדיות רבות שלא נכתבו בסדר כזה . האנציקלופדיה הצרפתית המהוללת , הופיעה תחילה בסדר אלפביתי . כעבור זמן סודר המידע מחדש ב160– כרכים שלא נערכו בסדר אלפביתי כי אם בסדר ענייני , לפי תחומים ונושאים . עניין אחר , שהוא מהותי לרוב האנציקלופדיות המקובלות , הוא שהן שואפות לכאורה לאינקלוסיביות . הן מבקשות לכלול , במידה כזו או אחרת של קיצור , את כל המידע הזמין בתחומים שבהם הן עוסקות , או לפחות את כל המידע החשוב . אבל גם הן , בעשרות כרכיהן ( במאה ה16– הופיעה אנציקלופדיה סינית בת 240 כרכים , ( אינן יכולות להנחיל לקוראיהן את כל הידע המצוי – גם לא את כל הידע הזמין בתחום מסוים – כי אם להעניק להם גישה אל הידע הזה . הידע שהחיבור האנציקלופדי שלפניך מבקש להקנות לקוראיו גישה אליו הוא הידע על אודות תהליכי השינוי , ההתחדשות והמודרניזציה שעברו על התרבות היהודית במאתיים וחמישים השנים האחרונות , כחלק מתהליכי החילון וההתחדשות של התרבות הכללית . מערכת זמן יהודי חדש שמה לעצמה מטרה להביא לפני הקורא נקודת מבט ייחודית , מבוססת–מידע , על התרבות היהודית בדורות האחרונים – ובמקרים רבים גם מבט חדש על תהליכים שהתרחשו בעם היהודי בעבר רחוק יותר , אך מחקרים חדשים חשפו אותם לנקודת השקפה אחרת מזו שהיתה מקובלת בעבר . מבט חדש זה אינו רואה את הקיום היהודי בימינו כקשור בהכרח באורח חיים של קיום מצוות ; הוא שולל את הגישה כי מי שאינו מקיים מצוות אינו יכול לראות עצמו יהודי . קיום יהודי זה קשור במערכת מסועפת , הנבנית על אוצרות התרבות היהודית שהצטברו במהלך אלפי שנים , אך ניזונה גם מערכים אנושים כלליים ומגיבה מתוך השתנות והתחדשות מתמידות על ההתפתחות המתחוללת בתחומי הרוח בעולם הרחב . מבט חדש זה יעזור לאדם יהודי בן ימינו למצוא לשאלה , שלעתים היא נשאלת בהתרסה , " במה אני יהודי אם איני מקיים מצוות " ? תשובה ברוח זו שהשיב עליה ברנר : "אנחנו יהודים בחיים הממשיים . " משמע בעצם קיומנו . בארבעת הכרכים של זמן יהודי חדש לא התיימרנו לכלול את כל הידע הזמין בתחומים שבהם הוא עוסק , כי אם לדגום ממנו דברים שיש בהם כדי להעיד על תהליכים שהתרחשו ומתרחשים בתרבות היהודית בעידן החילון ולהציג את המוצרים החברתיים והתרבותיים שנולדו מהם . כך הדבר גם לגבי הערכים המוקדשים לאישים הנמצאים בחלק מהמדורים . אין הם אמורים לתאר תמונה מלאה ומקפת של תולדות חייהם , הגותם ופועלם , אלא להציג רק אותם היבטים של הגותם ופועלם הקשורים בנושא המרכזי של החיבור האנציקלופדי הזה – היווצרותה של תרבות יהודית חדשה בעידן החילון . כמו כן , אין מוקדשים כאן ערכים לכל האישים שהיו פעילים בתחום מסוים ( אם היינו מבקשים להביא את כל האישים שפעלו בתרבות היהודית בתחומי הספרויות והאמנויות היה עלינו להקדיש מאות ואפילו אלפי ערכים לאישים אלה ולכן אין במדור הספרויות והאמנויות ערכים המוקדשים לאישים . ( ולפיכך , גם באותם מדורים שבהם הקדשנו ערכים לאישים , בחרנו להביא דוגמאות אופייניות בלבד , שיש בהן כדי להציג את ההתפתחות שחלה בתרבות היהודית , בכל מובניה , במאות השנים האחרונות .

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר