פתח דבר

עמוד:9

פתח דבר " האהבה העליונה אינה צמצום ה'אני' של האוהב בשביל לפנות מקום ל'אני' של האהוב , כי אם להפך , התפשטות חייו של האוהב לתוך נפשו של האהוב , כמו שהאם האוהבת חיה מתוך נפשה לתוך נפש ילדיה [ ... ] האהבה העליונה אינה סובלת השפעת נדבה , השפעת גדול על קטן , עשיר על אני , אם לא מעין ההשפעה ההדדית של גרמי השמים . " כתבי א . ד . גורדון ד , ' עמ' 116-114 כתיבת ספר היא לעולם בבחינת מסע ארוך ומשותף של קבוצת אנשים ונשים . ראשיתו של ספר זה בעבודת הדוקטורט שכתבתי בהשראת מחקריו ובהנחייתו המסורה והקפדנית של פרופ' ארנולד אייזן מן המחלקה למדעי הדתות באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה . נוסף עליו , קראו את הטיוטות הרבות וכיהנו בוועדה המלווה והמאשרת פרופ' הסטר גלבר מן המחלקה למדעי הדתות ופרופ' סטיבן זיפרסטין מן המחלקה להיסטוריה . כתב היד המקורי בשפה האנגלית נתגלגל למורים שהאירו את עיניי בכל הנוגע לנושאים שונים . בין קוראים אלה ברצוני להודות לפרופ' אליעזר שביד הן על פתיחת הצוהר הראשון לכתבי גורדון בעת שיעור בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בשנת תשמ"ד הן על שיחותיו עמי במשך שנות כתיבת הדוקטורט , למוקי צור שהציע מיקוד אחר ושינוי סדר הפרקים , לרב פרופ' יצחק שורש , נגיד בית המדרש לרבנים באמריקה על הערות ביבליוגרפיות מחכימות , לפרופ' משה אידל מן האוניברסיטה העברית על שיחותיו עמי בדבר שורשי מטבעות הלשון החסידיות שבכתבי גורדון ולפרופ' אבי שגיא מאוניברסיטת בר אילן שדחפני להעז ולהרהר בכתב על הרלוונטיות של הגות גורדון לימינו . תודה מיוחדת אני חבה למורי ורבי פרופ' אברהם שפירא מאוניברסיטת תל אביב על שותפותו בהפצת תורת א"ד גורדון , על הערותיו המפורטות והיסודיות ועל הדרכתו המקצועית הבלתי נלאית לאורך שנים רבות . במשך תקופת הכתיבה עמדו לצדי אחיותי יעל ורחל רמון , ילדיי עדי רינת יה ואיל אלעזר , אשר האירו לי את עומקה של אהבה עליונה , ואישי - הרב אריק אשרמן - ששרד עמי את המהמורות שבדרך . ונוסף עליהם : חברים יקרים , אריאלה לזר , זק ברייטרמן , ג'יימס היימן , הילה זמר , יעל גלבוע , ורד צדוק ורותי לב מקבוצת גבע , שאף נטלה חלק פעיל באיסוף החומר הארכיוני . ידידים וקרובי משפחה אחרים , אמנון סדובסקי , דניאלה טל , חוה רפופורט ז"ל , גולי עמיר ודיוויד ברדין השיגו עבורי כתבים וספרים שאזלו מן הדפוס . יהודית שווייג

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר