הקדמה

עמוד:12

התיימרה לעצב זהות יהודית קולקטיבית חדשה , וקראה תיגר על הזהות היהודית הישנה " . היהודי החדש" יכול היה להיות החלוץ , מי שהשליך מאחוריו מוסרות חברה , בית ותרבות ובחר לעצמו אורחות חיים חדשות בארץ חדשה . הוא הסתמל בלבושו הפשוט , בכובע הקסקט , בהסתפקותו במועט , בהקדשתו את חייו למען הטוב הקולקטיבי של האומה או המעמד , או שניהם כאחד ( ראה : "קובלנתו של שטרנהל . < " הוא הצטיין בהתלהבותו , בדבקותו החסידית , שהתבטאה בעבודת הכבישים , או בריקודי ההורה עמוק לתוך הלילה ( ראה : "המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה . ( " דרגה גבוהה יותר של "היהודי החדש" היה בן הארץ , היליד . ילדי הציונות לא היו צריכים לעבור מהפך נפשי וקיומי כדי להיות " יהודים חדשים , " אלא נולדו אל תוך המציאות הארצישראלית וממנה גזרו את תכונות נפשם , את מאווייהם , את נורמות ההתנהגות שלהם , את יחסם אל סביבתם הפיסית והתרבותית , את תובנת העולם הגדול ( ראה : "דור בארץ . ( " לגביהם היתה יהדות הגולה זהות מיתולוגית רחוקה ולא ידועה . אך הזהות הקולקטיבית שכנגדה השחיזו את זהותם העצמית היתה מצד אחד הזהות של הוריהם , שרובם התאפיינו באורח חיים זעיר בורגני וחסרו את המאפיינים של היליד , ומצד שני , הזהות של העולים החדשים . אלה לא חוו את החוויות המעצבות שחוו בני "דור בארץ , " לא ידעו להלך יחף על חולות תל אביב , לטייל במרחבי הארץ ללא מורא ופחד , ולא להירתע מפני תגרה ועימות ' גופני , לא שלטו בעברית במבטא הגרוני הצברי , לא לבשו מכנסיים קצרצרים ולא ידעו להתנהג בגסות החברמנית האופיינית לדור הילידים . ככלל , הזהות של "דור בארץ" היתר . תופעה דורית מובהקת , שאיפיינה דור מסוים ברגע היסטורי מסוים . " הצברים" הטיפוסיים היו מיעוט קטן בקרב הנוער בארץ . רוב הנוער לבש בגדים אירופיים , לא התגייס לפלמ"ח או לבריגדה , לא התכונן ללכת לקיבוץ , לא ידע להשתמש בנשק , וככל הידוע גם לא הכיר את מרחבי ארץ ישראל . אך אלה המעטים שכן עשו זאת הם שקבעו את דגם דמותו האידיאלית של בן הארץ , הם שעיצבו את הזהות הקולקטיבית הארצישראלית . הזהות הקולקטיבית של "דור בארץ" מצאה אפיקי ביטוי ספרותי ותרבותי , שהעניקו לה משקל יתר , אף מעבר להשפעה המכרעת שהיתה לה בעיצוב הדמות האידיאלית של ילדי הציונות . עם הזמן ,

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר