פתח דבר: מבנה הספר ומקורותיו

עמוד:13

מבטאת את מתינותו . הפלג הקיצוני שבקרב האבלים מיוצג כאן על ידי מישויה אלעכבךי שפעל בגולה במחצית השנייה של המאה התשיעית . איש זה ותורתו נחשבו עד למחקר" על אודותיו כלא שייכים לשיח הקראי . למעשה הוא היה אבל ציון קיצוני אשר בהשפעת הלכת קומראן אסר לקיים את רוב המצוות , משום שסבר שהן תלויות בארץ ישראל בלבד , וגם בארץ ישראל ניתן יהיה לקיימן אך ורק לאחר ייסוד הממלכה והקמת בית המקדש . בניגוד לאבלים המתונים , התיר מישויה אכילת בשר תאווה , ולדעתי התיר זאת בהשפעת הלכת קומראן . חקר הדיאלוג התוסס שניהלו חוגי האבלים עם ההלכה הקדומה שהייתה בידיהם , יש בו כדי לתרום לחשיפת סוגיות עלומות בוויכוחים ההלכתיים שבין הכיתות שפעלו בימי בית שני . פירוט הסוגיות הנידונות כאן ימצא הקורא להלן בתיאור פרקי הספר . העוסק בחקר השפעת ספרות קומראן על הקראים , חייב להיות קשוב לבעיות הסבוכות הנוגעות לחקר ספרות זו . כל סוגיה הנוגעת למגילות קומראן נמצאת עד לימינו אלו במחלוקת חריפה . שאלת זהות חברי הכת עדיין עולה לדיון מעת לעת , ויש מי שכופר בשייכות הכתבים לכת מסוימת . גם בקרב הסוברים שבידינו כתבי ספרייה שהיו שייכים לכת מסוימת , רווחת הדעה שחלק מכתבי אותה ספרייה אינם שייכים לכת . במרוצת השנים הוצעו קריטריונים שונים כדי לאתר את כתבי הכת מבין המגילות שבידינו . משימה זו אינה קלה שכן כתבי הכת נכתבו בסוגות שונות , ולא פעם נמצא סתירות בין המקורות השונים . בעיות סבוכות אלו נלקחו בחשבון במחקר זה , אך דומה שדווקא מחקר השוואתי בין ספרות קומראן לספרות הקראים יכול להאיר על עקרונות משותפים בהלכה שבמגילות קומראן , למרות הגיוון שבה . מטבע הדברים , מבין כתבי קומראן מגילת 'ברית דמשק' היא הבולטת בהשפעתה על האבלים . אין בממצא זה כדי להפתיענו , שהרי גילוי העתקות ימי ביניימיות מן המגילה בגניזה מעיד שהייתה ידועה לקראים . לדעתי אף שמם של הקראים בא להם בהשראת השם 'קריאי השם' הנזכרים במגילה זו . מונח זה טבוע בעולם המשיחי של מחבר המגילה , ומשם הועתק לעולם המשיחי של הקראים . קראים אלו היו ללא ספק בני חוג אבלי ציון , ולא בני הזרם הקראי בגולה , שהסתייג מהשקפת העולם המשיחית של עמיתיהם . בשלב . 1 סיכום השאלות העולות לדיון בחקר מגילות קומראן , ראו טוב , מצב המחקר , עמ' . 67-37 על שינויים שחלו בטקסטים הקומראניים כדי להתאימם לנסיבות שהשתנו , ראו ניצן , תהליכי צמיחה , עמ' . 248-232

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר