תוכן העניינים

עמוד:8

ג . לורו הכת 68 / ו ד . סיכום ומסקנות 171 / ג : פרק ממישויה אל ^ כברי - משנתו של אבל ציון קיצוני 176 / מבוא 76 / ו הלכותיו של מישויה 181 / א . הלוח השמשי 181 / ב . מועדו של חג השבועות 184 / ג . ביסול החגים בגולה לאור פרשת חנוכת המשכן ויפסח במדבר' 188 / . 1 הלכות חז"ל . 2 188 / הלכות הקראים 192 / . 3 שיטתו של ר' אברהם אבן עזרא ( ראב"ע ) . 4 197 / שיטת מישויה . 5 201 / סיכום 206 / ד . השיח הקראי על אודות קיום החגים בגולה 211 / ה . בשר תאווה וחלביו 218 / . 1 היתר בשר תאווה וחלביו בהלכת מישויה 220 / . 2 הדיון הקראי על אודות היתר ואיסור בשר תאווה 222 / א . האם הוקרבו קרבנות במדבר 222 / ? ב . האם אכלו בני ישראל בשר תאווה במדבר 231 / ? ג . היתר ואיסור בשר תאווה בעת היות המקדש לאור דיני המשכן במדבר 249 / ד . היתר ואיסור בשר תאווה בתקופת היות המשכן בארץ ישראל . 3 265 / התרת חלבי בשר תאווה במשנתו של מישויה . 4 294 / דם בשר תאווה וחלביו במגילות קומראן 309 / סיכום 314 / פרק ד : המשיחיות של אבלי ציון הקראים 317 / א . הדעות במחקר של מוצא השם 'קראים' 319 / ב . שי 0 ת הפרשנות למקרא ומעמד הפרשן בתפיסת אבלי ציון הקראים 325 / ג . השפעות חיצוניות 355 / . 1 מעמד הפרשן ודרכי הפרשנות באסלאם . 2 355 / מעמד הפרשן ודרכי הפרשנות בכתבי קומראן 364 /

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר