אבלי ציון הקראים ומגילות קומראן לתולדות חלופה ליהדות הרבנית

עמוד:6

בתוןל מלים ואותיות מחשבות אנוש חיות מתערבות מחשבות עבר במחשבות יום זה ויום מחר נתן אלתרמן , חגיגת קיץ , הוצאת הקיבוץ המאוחד , 1987 עמ' 161

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר