התוכן

עמוד:6

תודות בראש ובראשונה אני מבקש להודות לסטודנטים ולסטודנטיות שנאותו להקדיש לי מזמנם, ולשתף אותי במחשבותיהם ובתחושותיהם כלפי הווייתם כדרוזים בישראל. תודתי נתונה להם על שפתחו בפני צוהר לעולמם ושיתפו אותי במכאוביהם וחיבוטי הנפש שהם חווים. בלעדיהם לא הייתי יכול לערוך את המסע הזה, מסע שהתחיל בפגישות ובשיחות עמם ונמשך אל תוך נפשי פנימה. מסע שבאמצעותו אני מנסה, במשך שנים, להבין ולפענח את זהותי ומכמניה. תודה מיוחדת לפרופ' גבי הורנצ'יק ודר" צבי בקרמן, מהחוג לחינוך באוניברסיטה העברית, על הפתיחות, הסבלנות ואורך הרוח שגילו כלפי במהלך מסעי. וכן על ההדרכה הנדיבה שהעניקו לי וההכוונה במסלול שבו צעדתי. תודה לשאדי פאראלדין, לסלמאן נסר ולסלאם מהנא שסייעו בידי לאתר רבים מן הסטודנטים. לרבאב עמד שהשתתפה בתמלול הראיונות, וכן למיכל זק עמיתתי בעבודה על עזרתה הרבה בכל שלבי המחקר, ולשאר עמיתותי בבית הספר לשלום, שהיווה ומהווה לי בית חם, מאתגר ומעשיר מחשבתית. לבסוף, תודה לתמנע הורביץ שערכה את הדברים, לגיורא רוזן עורך הסדרה, שליווה מקרוב את שלבי הולדת הספר, ולכל אלה שהיתה להם יד בהוצאת הספר לאור.

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר