התוכן

עמוד:5

תוכן העניינים במקום הקדמה 7 מבוא 14 הדרוזים - רקע ה00'ורי 15 שית0 המחקר 26 | דרוזים בכל נימי נפשם 32 הדרוזיות כדת 32 דרוזים בדם 37 להיות מיעוט 40 אל-דין, אל-ערד ואל-ארד 42 ערבים לא שלמים 55 השפה כמגדירת זהות 55 להתיש כחלק מהלאום הערבי 57 "הדרוזים בוגדים" 60 דמות הערבי בתום 65 אל תקרא לי פלססיני 69 ישראלים, אבל לא ממש 73 נולדתי כאן לכן אני ישראלי 73 המדינה כמכילה וכמדירה 75 ישראלי גאה בדרך לבקו"ם, ערבי מלוכלך בדרך חזרה 79 יחסם של היהודים כמגדיר זהות 87 דיון 91 דרוזים בדם - שיח פרימורדיאלי 92 הפוליסיקה של אל-ערד 97 ערבי אבל פחות 102 הפחתת הערך העצמי והאדרת האחר 108 ישראלים לא שלמים במדינה היהודית 111 "לא מע סתי בח'יר ולא מע סיח בח'יר" 116 בין מסורת למודתה 119 גיאוגרפיה ומיגדר 122 סיכום ומסקנות 127 אחרית דבר 134 ביבליוגרפיה 138

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר