התוכן

עמוד:4

Halabi Rabah - ' '> < duties equal of Citizens State Jewish the and identity Druze . .?- ^ עורן הסדרה: גיורא רוזן המערכת: שלומית אביאסף תמנע הורניץ עוזי שביס עיצוב הסדרה: רוני בלוס0וקי 965-02-0350-8 ISBN ( Hameuchad Hakibbutz by 2006 Ltd House Publishing כל הזכויות שמורות נדפס בישראל דפוס "חדקל" בע"מ, תל-אביב

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר