שכונת 'בתי־מחסה'

עמוד:373

של אלטונה , הרב יעקב עטלינגר . גם בית כנסת גדול ונאה נבנה בשכונה , ונקרא 'בית מאיר ואהל יצחק / על שם הרב מאיר בן יצחק פרנקל אייזמן מפרנקפורט . בקרבת בית הכנסת הוקם מקווה טהרה , שקיבל את מימיו מבור מים עמוק וקרום . עם סיום בנייתן של הדירות הראשונות נערכה בקונסוליה האוסטרית הגרלה לחלוקתן . בתקנות נקבע , כי הדיירים יתחלפו אחת ל 3 שנים , לפי הגרלה . בבתים 'המיוחדים' נקבעו תקנות שונות,- בבתי רוטשילד , למשל , ניתן לדיירים לגור כל ימי חייהם . הקונסול האוסטרי מונה למפקח על מצבן התקין ועל נקיונן של הדירות . הקיסר האוסטרי פרנץ יוסף ביקר במקום בביקורו בירושלים ב 869 ו , וכרי לציין את התרשמותו מהמפעל תרם סכום כסף להקמת שער לשכונה שישא את שמו . במספר מקורות יהודיים נקראת השכונה 'בתי מחסה לעניים ולאלמנות בהר ציוך , והם מציינים בי נבנו שם יבית מררש , בית כנסת וישיבות , ומצאו שם שמונה בורות גדולים מלאים מים טובים ומתוקים' . בשנת תרל"א ( ו ( 187 הסתיימה הקמת בית רוטשילד הגדול והמפואר , ובניסן אותה השנה נחנכו הדירות שבו . מספר הבתים בשכונה הגיעאזל . 22 בשנת תרמ"ה 885 ) ו ) הגיע מספר הרירותל , 70 ובמשך השנים נבנו דירות נוספות . בתום הבניה העיקרית הועבר הפיקוח מירי הקונסוליה האוסטרית לירי ה'כוללים' השונים . מן הראוי להעיר , שכוונת המייסדים היתה לבנות את השכונה רק עבור אנשי 'כולל הו"ד , ' אך למעשה נבנו הבתים למען עניי כל ה'כוללים , ' כפי שהדבר בא לידי ביטוי מפורש בתקנות , וכפי שבוצע אחר כך הלכה למעשה . ל ו 189 מוסר לונץ , כי במקום 76 בתים ' . חמשה בתים מיוערים ל'הבנסת אורחים , ' ובנשארים יגורו ( עפ"י גורל ) שני שלישים מבני הארצות הנד [ אשכנז , הולנד , אוסטריה והונגריה , שבנו את המקום ] ושליש מבני שאר הערות , משך שלש שנים חנם , ובהבתים הבנויים בנדבת היחידים ישבו עניי כל המקהלות משך שבע שנים — . המוסרה הזאת מצוינת בנקיונה ובסדריה הטובים , והיא מתנהלת על פי ועד מקומי העומר תחת פקודת ועד כללי , אשר בראשו הרב הגאון ... עזריאל הילדסהימר' 'י . בשנות ה 80 מביא העתון 'הצבי' את 'בתי מחסה' דוגמה לדרך שכירת דירות בירושלים . לדברי העתון ישנן שתי דרכים לזכות בדירה : האחת היא כמו ב'בתי מחסה / שזה לפי שיטת מונטפיורי , שעל פיה ניתנות דירות — לפי הגרלה או לפי בחירה — ל 3 שנים . הדרך האחרת היא דרך ועד ' מזכרת מונטפיורי , ' הנותן הלוואה לבניה שיש לפרעה רק כעבור 5 ו שנה . הדרך השניה נראית לכותב יותר : שכן אין זו דירת מתנה לתקופה קצרה , אלא הלוואה שמחזירים אותה באמצעות דמי הדיור . " הבניה בשכונת 'בתי מחסה' נמשכה גם בראשית המאה ה . 20 עוד ב 0 ו 9 ו מוסר העתון 'האור , ' כי בניית בניין יפה ב'בתי המחסה' נסתיימה , ובי המקום שנבנה משמש למגוריו של רב וכבית מררשוי . . 67 ברטורא , בתי מחסה , עמ' ; 127-126 אליאב , שם , עמי . 275 כתובת הזברון בבית המדרש 'ביח מאיר ואהל יצחק / ראה , גרייבסקי , אבני זכרון , א , עמי . 68 . 25-24 אליאב , שם , עמי 273-272 ; וראה המקורות שצוינו שם . . 69 ראה , למשל : ריישר , עמי ו . 70 . 62-6 ראה פרטים על בניית השכונה אצל אליאב ובר טורא . וייס ( עמי ג ( 68-6 מוסר עור , כי בדרום שכונת 'בתי מחסה / בכיוון להר הבית , גבל בבית החולים ימשגב לדך בית קברות מוסלמי שמנע את התפשטותה של השכונה היהודית לאותו הכיוון . בדרבי ערמה עקפו את התנגדות הערבים למכירת המגרש , ולבסוף קנוהו מידי בעליו הערבי ובכך נתאפשר גידול השכונה . . 71 לונץ , מורה דרך , עמי 09-108 ו . . 72 הצבי , שנה שניה , גליון בה , עמי . 73 . 2 האור , כי'א בחשון תרע"א , שנה שניה , גליון ל —רה , עמי . 2

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר