אמונות המתבטאות בהתנהגות ובתרבות פוליטית

עמוד:12

היהודים החילונים את האמונה כי טובת האדם ואיכות חייו הם תכלית כל הערכים והחוקים , ולאו דווקא מידת התאמתם לצווים המדברים בשם ההלכה או האלוהים . אמונות אלה של היהודים החילונים משחררות אותם מחובת השמירה על אותן מצוות הדת שאינן עומדות במבחן ההומניזם . יהודים חילונים יפסלו למשל כל הלכה או מצווה שעלולה לקפח את ציבור הנשים , המהווה מחצית מהעם . יהודים חילונים רואים עצמם משוחררים מן החובה לשמור על כל מצווה שאיבדה בעיניהם את משמעותה , כמו למשל החובה להתפלל לאלוהים , שלפי אמונתם , האדם הוא שיצרו . האמונות של היהודים החפשיים הקרויים "חילונים , " רווחות בקרב רובו של הציבור היהודי בעולם , אך זוכות להגדרה לעתים נדירות . הגדרת ביטוייה של האמונה החילונית , עשויה לסייע למורים ולתלמידים להבהיר לעצמם את הערכים המנחים את מעשיהם ואת העיקרים המנחים את הבחירה שהם בוחרים למימוש אנושיותם ויהודיותם .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר