מבוא: במה מאמינים יהודים חילונים בעלי השקפה הומניסטית?

עמוד:10

אמונות המתבטאות בהתנהגות ובתרבות פוליטית : ההשתתפות והתמיכה בדמוקרטיה החילונית בישראל מקובלת על דעתם של רוב אזרחי המדינה ומבטאת את אמונתם כי דמוקרטיה חילונית עדיפה בעיניהם משלטון הלכה , או מציות לרבנים המתיימרים לדבר בשם האלוהים . רוב אזרחי המדינה היהודית מאמינים בעיקרי הדמוקרטיה ומוסדותיה ונאמנים להם . הם מאמינים שיש להגן על הדמוקרטיה באמצעות המערכת המשפטית והעיקרון של הפרדת הרשויות , ובאמצעות חוקי היסוד השומרים על זכויות האדם וקובעים את חובותיו . תרבות פוליטית זו מבטאה את אמונתם של רוב אזרחי ישראל , את יחסם למערכת הזכויות והחובות של היחיד כלפי החברה ואת עמדתם כלפי ההלכה הדתית והמקום הראוי לה בחייהם . יהודים הבוחרים במפלגות דמוקרטיות , שאינן נשלטות בידי רבנים , מביעים בכך את האמונה בריבונות האדם ובזכותו לנהל אמונות המתבטאות במנהגים ובחגים חדשים : מזה כמאה שנים מקיימים היהודים החפשיים תהליך של חיפוש אחר ביטויים טקסיים חדשים לציון החגים הלאומיים ולמועדי מחזור החיים ולעיצוכם של טקסים אלה . מאות הגדות של פסח , למשל , ראו אור בניסיון לתת פנים חדשות לחג יציאת מצרים , בהמשך למסורת ההגדות , מאז רבי עמרם ורבי סעדיה במאות התשיעית והעשירית לספירה . חגים שצורתם הדתית מסורתית אבדה ממשמעותה בעיני היהודים החילונים , לבשו בקרבם צורות ומשמעויות חדשות . כך אירע למשל לחג החנוכה , שהמסורת הדתית נטלה ממנו את המכבים וספריהם והאדירה תחתיהם את נס פך השמן : היהדות החפשית מדת ההלכה החזירה את ספרי המכבים למקומם בהיסטוריה של התרבות היהודית וכך חזר החג לציין את ניצחון החשמונאים על אלה שניסו לגזול את זכותו של העם היהודי לדת ולתרבות משלו . להבטיח לכול ובכלל זאת הזכות להשתחרר מדת ההלכה ומכל חוק שנועד לכפותה על מי שאינו מאמין בה .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר