תוכן העניינים

עמוד:6

פרק ד : אלוהים כגיבור ספרותי והתנ"ך כיסוד היהדות 56 אלוהים כגיבור ספרותי 56 מגיבור ספרותי לדמות היסטורית 57 התנ"ך כיסוד כל תרבות יהודית 58 אמת היסטורית ביצירה בדיונית 60 פרק ה : הפלורליזם כעיקרון מאפיין ומנחה ביהדות ובהגותה 62 הפלורליזם הוא בנפשה של היהדות 62 חוסר אחידות כתנאי לאחדות 65 פלורליזם כעקרון מנחה ביהדות 66 הצורך בפסיקת הרוב וזמניותה 69 פרק ו : האמונה בערכים הומניסטיים מנוגדת לרלטיביזם 71 פלורליזם מנוגד לרלטיביזם 71 סכנת הרלטיביזם : האדם מסוגל לדה הומניזציה 72 איכות חיים מותנית בפעילות רוחנית 75 הטלוויזיה והאינטרנט עשויים לסייע לפעילות הרוחנית 76 פרק ז : החינוך ליהדות כתרבות 77 חינוך הומניסטי ליהדות פלורליסטית 77 ייחוד הגישה החילונית הומניסטית ללימודי יהדות 78 דוגמאות לתכניות לימוד ביהדות כתרבות ( 1 ) 79 התמורות ביהדות כתרבות : מושגים , אמונות , חגים ומנהגים 79 ( 2 ) סקירת תרבויות של העם היהודי בכל תקופה בתולדותיו 81 דוגמאות לפרקי לימוד ביהדות כתרבות : 82 לימודי הדמוקרטיה וההומניזם ביהדות של ימינו ובמקורותיה 84

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר