פתח-דבר

עמוד:8

הנשיא , בו שכנו הסנהדרין ומוסדותיו , ובו נעשתה הפעולה הציבורית הענפה הקשורה לקבורה היהודית בארץ-ישראל , לא זכה לכינוס מדעי ונותר רק כדוחות ראשוניים בכתבי-עת של החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה . היום , כשנות דור לאחר חשיפת שרידי בית-שערים על גבעת שיך אבריך , ולאחר חשיפת בתי-העלמין הציבוריים בצדדיה , נותרו כמה מהשרידים הארכיאולוגיים חשופים ללא הגנה ושמירה , בעוד שכמה ממערכות-הקבורה שבמדרון הצפון-מערבי של הגבעה , מוגנות בתחומי גן לאומי של רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים ואף נעשתה במקום פעילות של שימור ונפתח מוזיאון לקהל הרחב . לספר בית-שעריס : היישוב והקבורה לצידו , מטרה למלא את החסר בכינוס המידע על שרידי היישוב עצמו . לשם כך , אספנו מהכתובים ומצודת השרידים הארכיאולוגיים הנראים שם היום , את הנתונים הארכיאולוגיים של מאפייני היישוב הקדום . את פרקי הספר סידרנו החל מהיבטים כלליים של תולדות בית-שערים ושל מיקום היישוב במרחב גיאוגרפי והיסטורי , עד תיאור שרידי היישוב והקשר שבין תולדותיו לבין הקבורה הציבורית שנעשתה לידו , מנקודת הראות של הממצא הארכיאולוגי . בין פרקי הספר שולבו גם מחקרים שנכתבו במיוחד לספר זה , ויש בהם תרומה להארת נתונים אחרים ונוספים של כיווני עיון בתולדות שרידי בית-שערים . בסדר התיאור של מבני בית-שערים הקדומים , הובאו תחילה עדויות של החופרים , למעט קיצורים הנדרשים היום . לעדויות אלה הוספו עדויות של חוקרים שחלקו על הערכות החופרים כבר בימי החפירות עצמם , ואליהם צורפו הערכותינו . כתוצאה מכך , יריעת התיאור של שרידי בית-שערים הקדומים , הורחבה בעיקר בתחום שנעשה בהם שימוש ברקע היסטורי מוכר . רשימת המקורות ומראי המקום שלוקטה בספר , אינה כוללת את כל הפרסומים הנמצאים לפנינו , ונערכה לפי שלוש סיבות תלויות זו בזו : הסיבה החשובה מהשלוש היא , לכנס רשימה משותפת של מקורות ומראי המקום שפורסמו בספרות המחקר והעיון אודות בית-שערים והקבורה שבצדו , בלי שיפוט כל שהוא , כמצווה לשמה , שתעמוד לרשותו של כל מתעניין . הסיבה השנייה היא , להראות בעזרת רשימה כוללת זו , את כיווני העיון והמחקר אודות היישוב בית-שערים , וכיצד החוקרים איבדו עניין בשרידי היישוב שנחשף על הגבעה , ופנו לעסוק בעיקר בכתובות ובקבורה שנחשפה בצד היישוב . כמדומה ששלושת ספרי בית-שערים מצביעים על מגמה זו בנוסח העברי ובנוסח שבשפה האנגלית . גם מחקרי קורפוס אחרים שפורסמו על בית-שערים , לא חרגו ממגמה זו . הסיבה השלישית והברורה יותר היא , איסוף מראי מקום נדרשים להצגת נתונים בלעדיים אודות היישוב בית-שערים , גם אם מדובר לעיתים בקטע קצר ביותר . חוקרים שצרפו את מחקריהם לכתב היד הכללי , צרפו מטבע הדברים גם רשימת מראי מקום רלוונטית למחקריהם . היוזמה להכנת הספר בית-שערים : היישוב והקבורה לצידו , באה מצידו של מר יוסף אבירם , מנהל "החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה , " שבחסותה ובשותפות חבריה נערך מפעל החפירות על גבעת בית-שערים ובבתי-העלמין שסביבה . הוצאת הקיבוץ המאוחד והחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה תמכו בהכנת כתב-היד

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר