תוכן העניינים

עמוד:2

המערכת היישובית שעל גבעת בית-שעריס 169 מקוואות-טהרה ומתקני-מבוי בבית-שערים 174 אדריכלות ועיטור אדריכלי בבית-שערים - יהודית טורנהיים 176 שער ג : הקבורה בבית-שערים 213 מבני-קבורה וזיכרון בבית-שערים 215 מתקני-קבורה בבית-שערים ; 215 החצרות לפני מערכות-הקבורה בבית-שערים ; 224 מבני-זיכרון ; 228 המצבה והנפש ; 228 מבני-התוועדות ; 230 סיכום 234 ; הקבורה בבית-העלמין ליד בית-שערים - דורית גד 237 שער ד : סוף-דבר 265 " בית-שריי" ו"בית-שערים , " הערות על מקור שם היישוב 267 סוף דבר : בית-שערים - היישוב והקבורה לצידו 273

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר