תוכן העניינים

עמוד:1

תוכן העניינים פתח דבר 3 רשימת האיורים 11 מקורות ומראי-מקו 15 0 שער א : מבואות 17 סביבת בית-שערים : יישובים ודרכים 29 בית-שערים - רקע גיאוגרפי והתאמת היישוב לתנאי הסביבה והאקלים - עודד פוצ'טר 41 בית-שערים - יישוב יהודי מרכזי בגליל - זאב ספראי 51 בית-שערים והאישים שפעלו בה , לפי המקורות והכתובות 71 שער ב : מבני בית-שערים 81 מבני בית-שערים 83 בניין א : בית-הכנסת 89 בניין כ.- בית רבי יהודה הנשיא בבית-שערים 98 קומת-המרתף ; 99 בית-הכיסא שבביתו של רבי יהודה הנשיא ; 104 האורווה בקומת-המרתף שבביתו של רבי יהודה הנשיא ; 105 קומת-הקרקע ; 109 בית המרחץ בביתו של רבי - צבי שחם 110 החצר הפנימית של הבית והאכסדרה בחזיתו ; 116 האכסדרה ; 118 החצר הפנימית ; 120 הנתונים האדריכלים-פונקציונאליים של בית רבי יהודה הנשיא ; 120 המקורות הספרותיים על בית רבי יהודה הנשיא בבית-שערים . 121 בניין ג . בית-מגורים עירוני מהמאה השלישית לספירה 125 בניין ר . הבאסיליקה הדרומית 129 הבסיליקי בתלמוד - שמואל קרויס ( תרפ"א ) 143 תולדות ושימוש בשני מבני הבאסיליקה בבית-שערים 147 בניין ה . מבנה מגורים 151 בניין ?; . מבנה בית-הבד 156 מבנים נוספים ( ז-כא ) 162 בניין ז . מבנה קדום ; 162 בניין 1 it מהתקופה הרומית ובניינים 1 as מהתקופה הביזאנטית ; 162 בניין יא : מהמאה השנייה לספירה ; 163 בניין יב : מתקופת בית-הורדוס ; 164 בניין יג : מתקופת בית-הורדוס ; 164 בניין יד : מהמאה הראשונה לספירה ; 164 בניין טו מתקופת בית-הורדוס ; 165 בניין טז : מהתקופה ההרודיאנית ; 165 בניין יז : מהתקופה הרומית המוקדמת ; 165 בניין יח : מהתקופה הביזאנטית ; 165 בניין יט : לפני התקופה הרומית המוקדמת ; 166 בניין כ.- בית-מלאכה לזכוכית מהתקופה הביזאנטית ; 166 בניין כא : מהתקופה הביזאנטית . 167 סיכום 167

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר