מבוא

עמוד:13

מבחינה מעשית , עמדה מםורתנית נוטלת מן החכמים את היכולת להתמודד כראוי עם בעיות השעה והזמן , שכן בלא המנגנון הפרשני והדרשני , אין פתרון הולם לבעיות חדשות . חכמים לא שללו מר' אליעזר את הזכות ללמוד ולהורות , ואולם משניסה לקבוע נחרצות ש'הלכה כמותו , ' שאין דרך לחלוק עליו , נאלצו חכמים לנקוט בפעולה קיצונית . חופש ההוראה להלכה ולמעשה היה מנכסי צאן הברזל של ההלכה בזמן הבית 'וגם בימים הראשונים שלאחר החורבן עדיין לא נתגבשה אחידות בתחום ההלכה . כל חכם הורה בעירו ובביתו על פי הקבלה שבידו ועיונו בתורה ובמסורת החכמים . שריפת הטהרות שטיהר ר' אליעזר ... נשאה איפוא אופי הפגנתי : התנגדות להכרעותיו ופסקיו בהלכה וביטול תלמודו ושמועתו' ( גילת , שם . ( כיצד הגיב האל להתנהגות חכמים ? האם גם הוא קיבל את העקרון ש'אין משגיחין בבת קול ? ' האם גם הוא קיבל את עמדת חכמים שביקשו אוטונומיה מוחלטת בלימוד התורה ? התלמוד בבבא מציעא מספר לנו שני סיפורים שונים על תגובת המחוקק האלוהי . הסיפור הראשון מדווח על תגובת האל לדברי רבי יהושע ; הוא מספר על פגישה בין רבי נתן לאליהו . רבי נתן שואל את אליהו לתגובת האל , והוא משיב : חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני ( שם . ( לפי סיפור זה , האל משלים בשמחה עם קביעתו של ר' יהושע . במלים אחרות , האל מסכים לכך שדרכי הטיעון הענייניות הן בסיסה של ההלכה ולא התערבות על טבעית . אולם סיפור זה אינו מתלכד בנקל עם הסיפור השני , המובא בהמשך . לפי סיפור זה דעתו של האל לא נחה מתגובת חכמים , ובפרט מהחרמת ר' אליעזר . האל אינו שולל מר' אליעזר את כוחו המיוחד , ומשהודיע רבי עקיבא לרבי אליעזר על החלטת חכמים - 'זלגו עיניו דמעות , לקה העולם בשליש זיתים ושליש בחיטים ושליש בשעורים ... כל מקום שנתן בו עיניו ר' אליעזר נשרף . ' יתר על כן , תוצאות התנהגותם של חכמים מאיימת על עצם קיומם . רבן גמליאל הנוסע באנייה נקלע לסערה המאיימת עליו לטבעו , הוא מבין שזו אינה סערה מקרית , אלא תגובה של האל למעשיו , ולכן הוא אומר : אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס , עמד על רגליו ואמר : 'רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי , אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל , ' נח הים מזעפו . סיפור זה מערב את רבן גמליאל , שעד עתה לא נזכר כלל בעניין . ניתן אפוא להניח , שרבן גמליאל הנשיא הסכים להתנהגות חכמים כלפי ר' אליעזר . שהרי לא ייתכן שפעולה כה רדיקלית תיעשה ללא הסכמת הנשיא . רבן גמליאל מבין שהאל , באמצעות הטבע כולו , מבטא אי נחת מהתנהגות

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר