תוכן

עמוד:6

תוכן מבוא כללי 10 חלק ראשון : הגישה המוניסטית מבוא 32 פרק א : טעם ההכרעה כבית הלל ומעמד העמדה הדחויה א . טעם ההכרעה כבית הלל 33 ב . הדעה הדחויה כדברי אלוהים . 1 37 אין האור ניכר אלא מתוך החשך . 2 38 לטעמי הדעה הדחויה יש השלכות הלכתיות . 3 41 ניתן ללמוד פרטי הלכות מהדעה הדחויה - עמדת הנצי"ב . 4 43 העמדה הדחויה עשויה להתקבל כעמדה ההלכתית הנכונה 46 פרק ב : משמעות המושג הכרעה תקפה 49 א . העמדה הנטורליסטית והאפריורית אידאלית . 1 50 העמדה הנטורליסטית . 2 50 העמדה האפריורית אידאלית 54 ב . העמדה הקירובית ( אפרוקסימטיבית ) 57 ג . ההכרעה הנכונה כעקרון ההתקבלות 62 פרק ג : משמעותה של המחלוקת ומושג ההתגלות לפי העמדה המוניסטית א . משמעותה של המחלוקת 73 ב . האמת ההלכתית וההתגלות 80 חלק שני : העמדה הפלורליסטית מבוא 88 פרק ד : ההתגלות והפלורליזם ההלכתי א . המודל הראליסטי 90 ב . המודל האנתרופולוגי 92 ג . המודל הסמכותי 101

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר