כיתונים לאיורים

עמוד:8

. 35 ציור חתך של מקדש המצבות , כפי שצויר בידי מקליסטר . 36 90 צילום אווירי של מקדש המצבות . 37 91 אגן האבן שבמקדש המצבות ורצפת הטיח שלפניו . 38 92 מבחר כלי חרס מקבר מסי ו שנחשף על ידי מקליסטר . 39 93 ממצאים שונים מקבר מס' 3 כפי שצוירו בידי מקליסטר . 40 94 חרפושיות וטבעות חותם ממערה 96 1128 ו . 4 שבר של מעטפת חרס , נושאת שמות פרטיים מתקופת הברונזה התיכונה . נמצאה בחפירות משלחת מר . 42 97 החומה החיצונית והחומה הפנימית שחשף מקליסטר . 43 99 תכנית השער הדרומי , כפי שצוירה בידי מקליסטר 00 ו . 44 חפירות "החומה הפנימית" על ידי משלחת גזר . 45 101 ציור החתך שנעשה על ידי משלחת גזר בביצורי התל מתקופת הברונזה התיכונה ג 103 . 46 ביצורי תקופת הברונזה התיכונה א : שיטת בניית החלקלקה מעפר ואבן גיר . 47 104 השער הדרומי , החומה הפנימית ומגדל . 48 105 5017 בקתה דלה שנבנתה כנגד חומת העיר ונשרפה יחד איחה במהלך מסע תחותמס ה 3 לדיכוי כנען המורדת . 49 107 קנקנים נושאים חרותות בכתב הפדוטו כנעני , מימי נפילת גזר בידי חתותמס ה . 50 108 3 עדיי זהב בדמות אלות כנעניות מ"המטמון" שנמצא לצידה של האישה הצעירה בבית השרוף . 51 109 תכנית מערת קבורה מס' . 52 115 11 0 A "שרה , " כפי שנמצאה במערה מס' 0 A ת 6 וו . 53 ארון קבורה עשוי חרס ממערה . 54 117 11 0 A ממצאים שונים ממערה מס' . 55 118 11 0 A חרפושית משובצת בטבעת ברונזה ממערה 119 11 0 A . 56 כלי לכחל , עשוי אבן גיר עם גילוף של שני בבונים , ממערה . 57 120 11 0 A ממצאים ממערה . 1 : D 0 A גביע בהט . 2 חותם מגולף מאבן סרפנטין אפורה כהה . 3 מסרק שנהב . 4 כלי לכחל עשוי אבן גיר עם גילוף של בבונים . 5 כלי קפריסאי בדמות פר . 58 121 גביע זכוכית , נמצא ליד ראשה של "שרה" במערה 22 U 0 A ן . 59 תכנית ארמון . 60 123 14120 נחש עשוי ברונזה שנמצא בהריסות ארמון 124 14120 " . 61 בית המושל" של גזר . 62 124 תכנית "בית המושל" ומגדל של חומת העיר " ) החומה הפנימית . 63 125 ( " מבחר כלי חרס מקבר מס' 7 שנחפר על ידי מקליסטר , כולל כלי יבוא מסוריה , קפריסין ומיקני . 64 126 "החומה החיצונית" של גזר . 65 127 חותם גליל בסגנון מיתני מאוחר . נמצא בשכבת החורבן שנגרם במהלך מסע מתפתח לכנען . 66 129 שעון שמש עשוי שנהב ועליו חרוט שמו של פרעה מרנפתח . נמצא בחפירות מקליסטר " . 67 130 חבית יין" בנויה בשטח . 68 139 1 מבני מגורים ומתקני מלאכה על המדרון הדרומי של התל , בתקופת הברזל א . 69 140 חתך בקיר אסם 24000 המראה רצפות עפר שרופות 140 . 70 מבחר כלי חרס , חלקם פלשתיים , שנמצאו בשכבת החורבן של האסם . 71 141 קנקנים וכלי חרס אחרים שמצאו סביב הממגורות . 72 142 חרפושיות מצריות מאסם . 73 143 4000 תכנית הבית הצפון מערבי . 74 144 תכנית הבית הצפון מזרחי . 75 145 מבט על חצר הבית הצפון מזרחי ומתקני המלאכה שבה . 76 146 להבי צור ששימשו למלאכות שונות בבית הצפון מזרחי 147

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר