כיתונים לאיורים

עמוד:7

כיתונים לאיורים . 1 מראה של תל גזר . 2 14 מפת התלים של ארץ ישראל . שים לב למיקומה של גזר . 3 16 מבט מפסגת תל גזר אל מישור החוף . שים לב לשדה הראייה הרחב על כל סביבת התל 17 . 4 מכתב מפקיד מצרי אל מלך גזר מימי השושלת ה 18 במצרים . נמצא בחפירות מקליסטר 21 . 5 כתובת "תחום גזר . " נמצאה בחפירות משלחת גזר . 6 רא"ס מקליסטר . 7 27 תכנית העיר גזר ב"תקופה השמית ה , " 3 כהגדרתו של מקליסטר . התכנית מראה למעשה מספר שכבות ביחד . 8 30 מבט על שטח חפירה בגזר , עם קירות החתכים . 9 32 מבט על מחנה החופרים של משלחת גזר 37 . 10 מפת תל גזר ושטחי החפירה של מקליסטר ומשלחת גזר 40 וו . מפת מערות טבעיות וחציבות מעשי ידי אדם בתל גזר , כפי שנמצאו בחפירות מקליסטר . 12 45 מערה מס' 111 מראשית ההתיישבות בתל גזר . המערה נמצאה בחפירות מקליסטר . 13 46 תכנית מערה מס' — 2 1 מערת "הטרוגלודיטים" — כפי שכינה אותה מקליסטר . 14 47 קבוצת כלים ממערכת "הטרוגלודיטים , '' שמתארכת את השימוש במערה לתקופת הברונזה הקדומה . 15 49 מבחר כלים מהתקופה הכלכוליתית שנמצאו בחפירות גזר . 16 50 מבחר כלי חרס כלכוליתיים מאוחרים " — כלי תרבות ע'סול" — שנמצאו בתל גזר . 17 51 מבחר כלי חרס כלכוליתיים מאוחרים שנמצאו בחפירות משלחת גזר . 18 53 מבחר ממצאים מהתקופה הכלכוליתית שנמצאו על ידי משלחת גזר 59 1 . 3 A 'pn mvn nna . 19 53 . 20 תכנית מערה מס' I . 3 A ( על פי מקליסטר ) . 21 60 מבחר כלי חרס , אבן ואחרים ממערה . 22 61 1 . 3 A מבחר כלים מן האלף ה 3 לפסה"נ , משכבות 23-24 שבהן החל תהליך העיור בתל גזר . 23 63 אסם ציבורי מתקופת הברונזה התיכונה א בגזר ( מבנה מס' . 24 76 ( 24220 קבורת תינוק בקנקן מתקופת הברונזה התיכונה א 77 . 25 קבר ארגז מס' 111 30 מתקופת הברונזה התיכונה א , מחפירות מקליסטר . 26 78 כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה א שנמצאו על פני השטח בכל רחבי תל גזר . 27 79 כלי נשק וכלי חרס מקבר מס' ו שמתוארך לתקופת הברונוה התיכונה א , ונמצא בחפירות מקליסטר . 28 80 תכנית שטח חפירה מס' VI בפסגת תל גזר , מחפירות משלחת גזר . 29 82 תעלת ניקוז אל בור מים מס' 83 34110 . 30 תכנית "הבמה" שחשף מקליסטר עם מקדש המצבות . 31 84 תמונת הבמה הגדולה של מקליסטר . שטח v של החפירות החדשות המראות את המצבות . 32 85 תכנית המערה שנחצבה בגבעת '' הבמה , " כפי שצוירה בידי מקליסטר . 33 86 תכנית מקדש המצבות כפי שצייר מקליסטר . שים לב לקבורת הקנקן מתחת למצבה . 34 88 V ניקוי מקדש המצבות על ידי משלחת גזר . שים לב לאגן האבן בחלק הרחוק של התמונה 89

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר