תוכן העניינים

עמוד:6

פרק חמישי - ראשית חקזפת הברזל 131 / אתניות כהסבר לשינוי 132 / גזר בתקופת הברזל א 37 / ו טביעת אצבעותיהם של הפלישתים בגזר 150 / סוף התקופה הפלישתית - טרם ימי שלמה 153 / פרק שישי — גזר בימי שלמה 56 / ז פרק שביעי - התקופה האשורית והבבלית 76 / ו גזר במאה השמינית לפני הספירה 181 / שכבה : V גזר תחת שלטון אשור 188 / פרק שמיני - מהתקופה הפרסית ועד ימינו 190 / כתובות תחום גזר 201 /

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר