תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים כיתובים לאיורים 7 - דבר המערכת — ו ו פתח דבר 3 — ו הקדמה 5 - ו מיקומה של מר 17 / זיהויה של גזר 9 / ו פרק ראשון — מאה שנים של onpp וחפירות 17 / עיון מחודש בעבודתו של מקליסטר 29 / חפירות גזר המתחדשת 34 / בית ספר שדה מר 35 / חיי יום יום על התל 37 / אל תעלות החפירה 39 / פרק שני — היציאה מן המערה 43 / המהפכה הניאוליתית 43 / התקופה הכלכוליתית בתל 52 / תקופת העיור הקדומה בארץ ישראל 55 / המעבר מהחיים במערה אל החיים בעיר 57 / תקופת הברונזה הקדומה ב : התחלה של עידן חדש 64 / הערים הראשונות בארץ ישראל 65 / תקופת האופל 67 / פרק שלישי — התרבות הכנענית נשיאה 69 / התחייה העירונית של תקופת הברונזה התיכונה 69 / גזר בתקופת הברונזה התיכונה א 75 / גזר בתקופת הברונזה התיכונה ב ג 81 / מערכות הביצור הראשונות בגזר 98 / פרק רביעי — תחת שלטון מצרים 10 / ן התאוששות / ווו גזר בתקופת הברונזה המאוחרת 116 / ירידתה של התרבות החומרית בגזר 128 / כיבוש מר בידי מתפתח 129 /

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר