גזר - צומת דרכים בארץ ישראל הקדומה

עמוד:4

אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכאני ( לרבות צילום והקלטה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור Printed in Israel 1998 Publishing House Ltd ., Tel Aviv By Hakibbutz Hameuchad כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד , תל אביב נדפס בישראל , דפוס "חדקל" תל אביב

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר