מחקרים בתולדות ישראל בתקופת הבית השני

עמוד:4

סדרת סוגיות בתולדות עם ישראל מפרסומי מרכז זלמן שזר מסת " ב ISBN 965-227-123-3 מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-390 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשנ " ח אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור סדר מחשב : מרכז זלמן שזר ; לוחות : מכון לאופסט - שלמה נתן עימוד והדפסה : דפוס גרפית בע"מ , ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר