מבואות ומפתחות

עמוד:6

1990 of the Land of Israel Plants and Animals מהדורה של » ש » ת , 993 ו-תשנ " ג כל הזכויות שמורות למשרד הכטחון ההוצאה לאור אין להעתיק או להפיץ לופר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני או מיכאני ( לרבות צילום והקלטה ) ללא איעוור בכתב מן המוציא לאור . ISBN 965-05-0068-5 עיצוב גרפ * ? ואב גרפיקה בע"מ יצזזק קמבלד מנהל ייצור הפרדות צבע : סקגלי בע '' מ , תל אביב ttd צילזק : אל אות בע ' מ , תל אביב לוחות : קו אור בע * מ , גבעתיים הדפסה ופריכה : דפוס פלאי , רמת"נן

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר