דברי מבוא

מתוך:  > הרצל > דברי מבוא

עמוד:10

חניכה " של הרצל עצמו , כאדם וכמנהיג . קטעי יומנו של הרצל , כ 1 , 500 עמודים , שימשו אפוא אחד מחומרי הגלם הבסיסיים של הספר , הגם שהיחס אליהם , כאל כל יומן ובייחוד של איש ציבור האמון על כתיבה ספרותית , היה יחס ביקורתי מובן מאליו . עם זאת , כאשר הכותב מגלה ליומנו את ספקותיו ואת חיבוטי נפשו , ניתן לראות בקטעים אלה עדות שאין להתעלם ממנה . הרצל היה מודע , אולי יותר מאחרים , למשמעותה של הציונות כמהפכה בעולם המושגים והתודעה העצמית היהודית , על רקע תולדות היהודים וההתרחשויות ההיסטוריות באירופה של מוצאי המאה ה . 19 על יריעה היסטורית זו טווה את דעותיו והיא תעמוד במרכז הצגת דמותו האינטלקטואלית בספר . הציטטות בספר מבוססות על התרגומים העבריים הקיימים של כתבי הרצל למיניהם , תוך תיקונים קלים של מה שנראו לי כשיבושים או אי דיוקים , וכל זאת תוך השוואה מתמדת עם המקור . במקומות אחדים עדכנתי את לשונם של התרגומים העבריים , שאחדים מהם הוכנו לפני עשרות שנים . אני אסיר תודה לידידי ועמיתי פרופ' שמעון זנדבנק על תרגום הקטע מתוך "ההולנדי המעופף , " המופיע במוטו לספר . ברצוני להודות לחברי המערכת של הסדרה ולמרכז זלמן שזר על ההזמנה לכתיבת החיבור ; לצבי יקותיאל מנכ"ל מרכז זלמן שזר , למעין אבינרי רבהון מזכירת המערכת , לעורכת הלשונית רמה זוטא , לאלי שקדי שקרא הגהה של הספר , לגרפיקאית מירה קידר , לסדרית אריאלה שקדי וליחזקאל חובב המביא לבית הדפוס . תודה מיוחדת , כפולה ומכופלת , אני חייב לבת זוגי דבורה , על העידוד הביקורתי שזכיתי לקבל ממנה כאשר עקבה באהבה ובקפידה אחרי כל שלב ושלב בחיבורו של ספר זה .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר