פרק ראשון: כפר מולדתי

עמוד:11

אף בחיי היום יום בלטו ההבדלים , בייחוד בלבושן של הנשים . הקאתוליות היו לבושות שמלות מרהיבות עין אף עד לעת זיקנה , ואילו הפרוטסטנטיות חוייבו בלבוש שחור מיד עם נישואיהן . ואם כי שתי העדות ישבו מעורבות זו בזו , מחיצת הדת הפרידה ביניהן . היו נישואי תערובת . אלא שאם אירעו , הם היו למורת רוח לבני שתי העדות , ועל כל פנים נושא לשיחה , שאף אוזנו של נער יהודי בן שמונה או עשר לא נמלטה מלקלוט ממנה שמץ דבר . דעות שונות רווחו בשתי העדות לגבי ענייני חיים ומוות . זכור לי מעשה בקאתולי שאיבד עצמו לדעת . הכומר של עדתו סירב ליטול חלק בהלווייתו ואילו כוהן הרת הפרוטסטנטי מן הכפר הסמוך התנדב להספידו - והיתה זו שערוריה בעיני הקאתולים האדוקים ועילה לשבחים מופלגים בפי זולתם . אותו נער יהודי ראה עצמו נטול משתי הערות הנוצריות , אם כי לא במידה שווה , שכן לפרוטסטנטים היתה לו זיקה אגב הביקור בבית הספר שלהם . חצי תריסר המשפחות היהודיות שבכפר , אפילו יחד עם בני הכפר הסמוך קמנשהידיס SZ ) , ( KEMENESHOGYE לא היה בירן לקיים בית ספר יהודי נפרד . על המשפחות היהודיות היה לבחור בין שני בתי הספר הקיימים , ולעולם נפלה הבחירה על בית הספר הפרוטסטנטי , שנחשב לםובלני יותר מזה הקאתולי . בית הספר היה בן שש כיתות , אלא שהן היו מחולקות לשתי קבוצות בלבד , כל מורה לימד בצוותא שלוש כיתות . כיצד הספיק מורה כזה להקנות לתלמידיו את הקצבה המוטלת עליו - קרוא וכתוב , חשבון , סיפורי המקרא והברית החדשה , ספרות , גיאוגראפיה ויסודות ראשונים של ההיסטוריה הלאומית - אינני יודע . על כל פנים נצרכה לכך משמעת ברזל . שכן , המורה לא היה מסוגל לפנות בה בשעה וליותר מאשר לאחת משלוש כיתותיו , והשתיים האחרות נידונו באותה שעה לשתיקה . אמצעי המשמעת כללו כמובן גם ענישה גופנית . המורה של הכיתות הנמוכות , שהיה ידוע כשתיין , עשה שימוש נרחב בזכותו - שלוש ארבע מכות על כף היד במקל שבידו היו דרגת עונש ראשונה , אותו מספר על קצה האצבעות דרגה שנייה , ואילו הדרגה השלישית היתה מתיחה על העמוד וספיגת מכות על האחוריים . אך ברור לי , כי אימת העונש לא היתה הסיכה העיקרית למשמעת . המבנה ההיירארכי של החברה , שבמסגרתו נכנעים התחתונים לעליונים כממילא , הורגש גם בחללו של בית הספר . נוכחותו של המורה , שנתפס כנציגה של השכבה השלטת , עשתה את שלה . העונשים שרשאי היה לתת לא היו אלא ביטוי מוחשי למצב זה . לא זכור לי אם אני עצמי התנסיתי באחד מן העונשים הנזכרים , ייתכן כי הדחקתי את זכרם . ואמנם , רק רשמים מעטים נותרו לי משלוש שנות ביקורי בכיתות הנמוכות ומן המורה המשמש בהן . מה שאין כן מן המורה של השנים האחרונות , הוא המורה הראשי ושמו סבו ( . < SZABO דמותו ניצבת לנגד עיני בבהירות . הוא הצליח לא רק להקנות את הידע שבידו , אלא אף להרשים בתיאוריו ובדעותיו . באשר הלימודים לא התחלקו בין לימודי חול וקודש נכחו

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר