במו עיני

מתוך:  > במו עיני

עמוד:4

WITH MY OWN EYES Jacob Katz עורך הסדרה ? יואל רפל אנו מודים לבית ההוצאה כתר בירושלים , אשר פרסם את המהדורה הראשונה , על הרשות לפרסם הדפסה חדשה של הספר © כל הזכויות שמורות למשפחה 2007 , אץ להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור מספר קטלוגי : 185-542

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר