במו עיני

מתוך:  > במו עיני

עמוד:2

מספרי יעקב כ "ץ הדפסה חדשה - ירושלים תשס"ז בסיוע משפחות אדית ושרגא הורוביץ נעמי ובן ציון הוכשטיין גוי של שבת ריכארד ואגנר בסבך האנטישמיות הקרע שלא נתאחה עת לחקור ועת להתבונן במו עיני

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר