דבר המחברים

עמוד:13

דבר המחברים ספר זה לא היה רואה אור , אלמלא רבים וטובים שסייעו בשלבים שונים של הכנתו : שלום סרי , מנהל ההוצאה לאור של משרד הבטחון , ויהודה עופר , העורך הראשי של ההוצאה לאור , שתמיכתם והתלהבותם אפשרה הפקת הספר במתכונתו זו . למנהלי בית ספר שדה גולן של החברה להגנת הטבע , בעבר ובהווה , אלי חוטר , ישי ויינשטיין ודורון הרי , ולמדריכי בית ספר שדה , שסייעו במידע , ותמיד שמחו לעזור בכל דרך , לפקחי רשות שמורות הטבע בשמורת גמלא בעבר ובהווה , אייל יקואל , עודד אמבר וליה קפלן , שסייעו רבות במידע , ושבחברתם אותרו קינוני הדורסים בנחל . לפרופסור היינריך מנדלסון , אבי הזואולוגיה המודרנית בישראל , שתמך בביצוע מחקר על אקולוגיית הקינון של עופות דורסים בנחל גמלא , במסגרת המחלקה לזואולוגיה של אוניברסיטת תל אביב , ושהיה ועודנו מעורב ופעיל ביותר בשמירה על הטבע בישראל . ליוסי לשם , מזכיר החברה להגנת הטבע , חבר ועמית לאורך שנים רבות , שעודד את המחקר על הדורסים בנחל גמלא , והינו פעיל ביותר בשמירה על הטבע בישראל . לאנשי מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע , שנטלו חלק בהדרכות , תצפיות וסקרים בנחל גמלא וסביבתו . לעמיתים , חוקרים ואנשי מדע , שהקדישו מזמנם וערכו את הרפרנטורה המדעית של הספר : לפדופסור יורם יום טוב מהמחלקה לזואולוגיה של אוניברסיטת תל אביב , שעבר על הפרקים הפאוניסטיים ( זוחלים , ציפורים ויונקים . ( לד"ר אריאל היימן שעבר על הפרק העוסק במבנה הנחל . לרוויטל היימן , שעברה על הפרק העוסק בצומח . לד " ר דידי קפלן , ביולוג מחוז צפון של רשות שמורות הטבע , שעבר על הפרקים העוסקים במסלולי הטיול ובצומח . לאלי חוטר , בעבר מנהל בית ספר שדה גולן , שעבר על כל כתב היד , לאריה אלאלוף , בעבר מנהל בית ספר שדה חרמון , שהעמיד לרשותנו חומר רקע על מאגרי המים בגולן . לעודד אמבר , פקח רשות שמורות הטבע בשמורת גמלא , שעבר על הפרק העוסק במסלולי הטיול . לד"ר אבי שמידע , מהמחלקה לבוטניקה של האוניברסיטה העברית בירושלים , ולד"ר משה אגמי , מנהל הגנים הבוטניים של אוניברסיטת תל אביב , על עזרתם בזיהוי והגדרת צמחים . לר"ר רני סימון ולטובה פלר מהמחלקה לזואולוגיה של אוניברסיטת תל אביב , על עזרתם בזיהוי והגדרת חרקים ועכבישניס . לזמירה רוזן , על עזרתה בצילום גוזלי עקב עיטי . לצלמים שהעמידו לרשותנו ממיטב צילומיהם : יוסי אשבול , שצילומיו מתפרסמים בעמודים . 150 , 149 , 131 , 113 , 109 , 107 , 99 , 97 , 96 , 95 , 92 , 91 , 89-88 , 83 , 81 , 69 , 9-8 דני שיאוו , שצילומיו מתפרסמים בעמודים . 111 , 14 לסמי לסרי , מנכ " ל חברת "שפירית / ' ולעמוס הרלב , טייס ראשי , על הסיוע הרב בביצוע תצלומי האוויר מגובה רב , בעזרת מסוק . ליגאל רוזנטל , המעצב הגראפי , שטרח לילות כימים במקצועיות רבה על עיצוב הספר ועל הכנת האיורים . לגאול מכליס , ששרטט את המפות עבור הספר במומחיות ותוך נכונות להשלים את המלאכה למרות לוח הזמכים הצפוף . לקהל שומרי הטבע בישראל , שהתלהבותם ומסירותם לשמירה על אוצרות הטבע שלנו , הם המנוף שיאפשר לכולנו ליהנות גם בעתיד מאוצרות אלה . ולבסוף , להורינו , נעמי ואבנר בהט , פנינה וישראל גלס , ולסבתנו , חווה רצון , שעודדו וסייעו במשך תקופה ארוכה , עד להשלמת הספר . יבואו כולם על התודה והברכה - עפו וליאורה בהט

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר