תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה 11 דבר המחברים 13 מבוא 15 נחלגמלא-קניוןבגולן 17 הצומח 27 עולם החי א . זוחלים 55 ב . ציפורים 63 ג . יונקים 101 מסלולי טיול בנחל 115 אלפינותחמדקרובות 129 ספרותנבחרת 157 מפתח 159 צילום בעמוד : 2 רחם נושא זרד במקורו לבנ"ת קינו שבנחל גמלא צילום בעמוד : 3 זרימת חורף במפל הגבוה של נחל גמלא צילום בעמוד : 4 ערפל חורף על גמלא צילום בעמוד : 9-8 צבי ארצישראלי צילום בעמוד : 10 פריחת תורמוס ההרים כנחל גמלא צילום בעמוד : 12 דולמן בכניסה לשמורת גמלא צילום בעמוד : 14 שועל מצוי בגמלא צילום בעמוד : 16 קניון נחל גמלא

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר