גמלא טבע ונוף

מתוך:  > גמלא טבע ונוף

עמוד:6

GAMLA - NATURE AND LANDSCAPE TEXT AND PHOTOGRAPHS : OFER AND LIORA BAHAT עיצוב והפקה גרפית : 00 וחו יגאל רוזנםל איורי קו בשחור לבן : גאל רוזנ 0 ל ביצוע גרפי : אלכ " 0 לרינמן שרטוס מפות : גאול מכלינו מנהל "צור : שלום צדוק עריגה לשונית : תנחום אבגר סדר : ההוצאה לאור - משרד הב 0 חון . אירית מנה הפרדות צבע : 0 קנלי בע"מ , תל אביב לוחות : אימגו בע"מ , ראשון לציון הדפסה : מפעלי ד 9 ו 0 פלאי נע"מ , ראשוךלציון צילום שער קדמי : נשר דואה מעל גמלא צילום שער אחורי : קיפודן גמלא מ 0 ת"ב ISBN 965-05-0602-0 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - משרד הב 0 חון תשנ"ב All Rights Reserved to the Ministrv of Defence Israel 1991 -

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר