מבוא על סף השערים

עמוד:12

המניעים שלהם "לשאת את עמם עלי שכם . " השיחות התנהלו כדו שיח : אני שאלתי והם השיבו . אני הקשיתי והם הסבירו . לקורא הבאתי את התשובות בלבד , כדי להניח לסיפורם לזרום ללא הפרעה . זאת ועוד : בכל הספרות על "יציאת אירופה-אקסודוס" מופיעים אמנם המעפילים ומלוויהם כגיבורי הסיפור אולם ככאלה שמספרים עליהם . ואילו אני ביקשתי להביא לקורא את סיפור העלילה הישר מפי מחולליה , כפי שחקוקה על לוח ליבם עד עצם היום הזה . במהלך עבודתי על הספר הראיתי את כתב היד לחברים אחדים והם השפיעו עלי עצות טובות . אני מודה לכולם . במיוחד אני מודה לידידי פרופסור מנחם ברינקר ולחברי אפרים שפירא , שלא חסכו מזמנם ולא חסכו בהערות לאחר שקראו את כתב היד ; הם עודדו אותי מאוד . אך יותר מכול אני מודה לחבריי מן הפל"ים ומן המעפילים . השיחות עימם היו שעות של חסד . משהתחילו לספר ולתאר חשתי כאילו הם אוחזים בי ומוליכים אותי עשרות שנים לאחור , ויחד אתם אני חי מחדש באחת משעותיו היפות של עם ישראל . אם הדפים אשר לפנינו יעבירו לקורא , במידת מה , תחושה זו - יהיה זה שכרי . נ . ד . תל אביב , יוני 1994

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר