הקדמה

עמוד:8

ששת הימים , בשנת , 1967 היה בלתי אפשרי ללא העמידה העיקשת והאמיצה של מגיני ירושלים בתש"ח . במערכה קשה זו תרמו הגדנ"עים תרומה מכרעת לחסימת הניסיונות של הלגיון הירדני לפרוץ לתוך ירושלים המערבית . בספר הנוכחי מתוארות חוויות אישיות המתייחסות בעיקר למפקדים וללוחמי פלוגת "יהונתן" - שהורכבה משכבת הבוגרים ילידי - 1931 ולמספר מוגבל של גדנ"עים מהשורה . מטבע הדברים מקפחים תיאורי החוויות והאירועים מספר גדול של גדנ"עים שנטלו חלק בהגנה על ירושלים , אשר חוויותיהם לא באו לידי ביטוי בספר זה . ברם , תקוות העורכים היא שהדגש המושם בספר זה על הפן החינוכי צבאי בתיאור התגייסותו של הנוער הירושלמי על כל שכבותיו בירושלים הנצורה של , 1948 ייצג את כלל הנערים והנערות שנטלו חלק במאמץ מלחמתי זה . ואכן , עצם העובדה שרק בירושלים הופעל הגדנ"ע ככוח לוחם , עשויה לשמש מקור גאווה והזדהות לכל גדנ"עי תש"ח ולגדנ"ע הממוסד במדינת ישראל ( הפועל כגוף חינוכי , ( אשר יוכל להמשיך ולשאוב את השראתו ורוחו מספר זה . היתה זו כנראה תחושת אחריות היסטורית אשר בגינה הקדיש בשנים האחרונות פרופ' יהושע אריאלי ז"ל , המפקד הנערץ של גדנ"עי ירושלים בתש"ח , זמן ומרץ רב לאיסוף החומר המובא בספר . לולא תחושת השליחות יקשה להסביר מדוע חתן פרס ישראל בהיסטוריה , אשר לחם בצבא הבריטי והיה ארבע שנים בשבי הגרמני , איש רב פעלים ממייסדי תנועת "מן היסוד , " יגלה מעורבות ומחויבות כה עמוקה דווקא לסיפור לוחמי הגדנ"ע בתש"ח , שהתרחש לפני למעלה מיובל שנים . ואכן , מתוך מחויבות זו הוא הטיל על עמיצור אילן לכתוב תקציר לספר , ועל רן פורת לאסוף מקורות ראשוניים לספר , ולאחר מכן , ביוזמתו ובהדרכתו , התמסר תלמידו אהוד אמיר לאיסוף החומר מתוך ארכיון צה"ל ומתוך ראיונות אישיים כדי לכתוב את הטיוטה לספר במסירות אין קץ , ועל כך אנו אסירי תודה לאהוד . פרופ' אריאלי כינס אותנו בביתו מפעם לפעם והטיל עלינו לקרוא טיוטות של כתב היד כדי לאשש גרסאות , מחששו של ה"היסטוריוך לשרבובם של זיכרונות מתעתעים לאחר זמן כה רב . פרופ' אריאלי גם גייס 30 , 000 ש"ח מתוך

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר