פתח־דבר

עמוד:8

nnK D שאבד עליהם הכלח . ניסיתי להסבירם , ולהראות קידמתם , בהקשר המיוחד של חיי החברה העתיקה . העקרונות המונחים ביסוד דינים אלה הם המסורת אשר עליה אנו מצווים להוסיף ולבנות . אני מגיש הרצאות אלו , באהבה רבה , לחמש נכדותי ולחמשת נכרי , לנינותי ולניני , למען ימסרו את המסר לילדיהם אחריהם . חיים ה . בהן

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר