פרק א' הלל הזקן

עמוד:12

לארם למדוד את האחר בקנה המידה בו הוא מודד את עצמו . לכן , ידע הלל כיצד לשוחח עם כל אדם , ואף עם גרים שבאים לפניו , בדרך המיוחדת ובהתאם לתכונות ולמגבלות של כל אדם . חכמים דרשו את הכתוב " ! כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו" ( דברים טו , ח ) - אפילו סוס לרכב עליו , אפילו עבד לרוץ לפניו . ומסופר על הלל שלא רק דאג כך לעני אחד , שהיה מגדולי היחס , וסיפק לו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו , אלא , שפעם , כשלא מצא עבר לרוץ לפניו , אף מילא בעצמו את מקומו של העבר - לרוץ לפני אותו עני ולהכריז שפלוני עומד לעבור ברחוב . ספור זה מבטא יותר מענוונותו של הלל את הבנתו , שעבור אדם אחד , הכבוד שחולקים לו חיוני כשם שחיוני אוכל נפש לאחר . הלל , שבעצמו יכול היה להסתפק בפרוטות באשר היה צריך לפרנס את עצמו וללמוד תורה , יכול להבין שאדם אחר נמדד בקנה מידה אחר . הלל , שהוא עניו עד כדי כך ששום אדם אינו יכול להוציא אותו משלוותו , יודע שאדם אחר זקוק לשלום נפשו ולמען בריאותו הרוחנית , שיהיה עבד רץ לפניו ומכריז שפלוני הגדול עובר עכשיו ברחוב . תפיסתו של הלל את היחוד האנושי של כל אדם כהוויה לעצמה משתקפת גם בשיטתו בהלכה , ובמידה רבה , גם בשיטתם של חכמי בית הלל , מאוחר יותר . אין הדבר מתבטא בהכרח בתפיסה הילכתית מוגדרת , אלא ביכולת להתגמש לפי בעיות מיוחדות , בכוח שלא לראות רק את כללי האמת המובהקים , אלא גם את היוצאים מן הכלל : את העיוותים והשינויים 3 כתובות סז , ב . 14 שבת ל , ב , וכך מסופר שם . "מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה , אמרו ; כל מי שילך ויקניט את הלל - יטול ארבע מאות זוז . אמר אחד מהם : אני אקניטנו . אותו היום ערב שבת היה , והלל חפף את ראשו . הלך ועבר על פתח ביתו , אמר ; מי כאן הלל ? מי כאן הלל ? נתעטף ויצא לקראתו . אמר לו : בני , מה אתה מבקש ? אמר לו : שאלה יש לי לשאול . אמר לו : שאל בני , שאלו - מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות - ? אמר לו י בני , שאלה גדולה שאלת - מפני שאין להם חיות פקחות . הלך והמתין שעה אחת , חזר ואמר : מי כאן הלל ? מי כאן הלל ? נתעטף ויצא לקראתו . אמר לו : בני , מה אתה מבקש אמר לו ; שאלה יש לי לשאול . אמר לו : שאל בני , שאלו - מפני מה עיניהן של תרמח יין חרוטות ? אמר לו : בני , שאלה גדולה שאלת - מפני שדרין בין החולות . הלך והמתין שעה אחת , חזר ואמר : מי כאן הלל ? מי כאן הלל ? נתעטף ויצא לקראתו - . אמר לו : בני , מה אתה מבקש - ? אמר לו : שאלה יש לי לשאול - . אמר לו י שאל בני , שאל - ! מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות ? -אמר לו : בני , שאלה גדולה שאלת - מפני שדרין בין בצעי המים - . אמר לו : שאלות רבות יש לי לשאול , ומתירא אני שמא תכעוס . נתעטף וישב לפניו - , אמר לו : בל שאלות שיש ל ך לשאול - שאל - . אמר לו.- אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל - ? אמר לו : הן - . אמר לו : אם אתה הוא - לא ירבו כמותך בישראל - . אמר לו : בני , מפני מה - ? אמר לו : מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז - . אמר לו : הוי זהיר ברוחך , כדי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז - והלל לא יקפיד .

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר