פרק א' הלל הזקן

עמוד:11

עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן כפי שנסחן מאוחר יותר רבי ישמעאל . אולם יותר מאשר ביצירתה והגדרתה של תפיסה חדשה בלימוד התורה , ניכר רושמו של הלל בכך שהביא בדרכים שונות לשינויים מרחיקי לכת בחיים הציבוריים של עם ישראל . דומה , כי המעמד המיוחד שזכו לו צאצאיו של הלל הזקן , כנשיאי ישראל למעלה מארבע מאות שנה ) , כאחת השושלות הארוכות ביותר , לא רק בהיסטוריה היהודית , ( נבע מן המעמד המיוחד שיצר הלל עבור משרת נשיא הסנהדרין . תקופתו של הלל , שהיתה מקבילה ברובה לתקופתו של הורדוס , לא היתה קלה מבחינת ההשתלבות בחיי הציבור וההשפעה עליו . בו בזמן שהמלך הפסיק לבטא בשלמות את הרצון היהודי והפך בהדרגה לכעין שליט זר , נסבל פחות או יותר , ובו בזמן שהכהן הגדול הפך לפונקציונר דתי בלבד , הצליח הלל ליצור עבור נשיא הסנהדרין עמדה ציבורית מיוחדת שנחשבה במעמד הבכיר בעם ישראל . ניתן לומר שהיתה זו מעין חזרה אל התפקיד והמעמד של משה רבנו , כאשר המנהיג התורני הוא גם מנהיגו העליון של העם , כמעט לכל עניין ) . וכמוהו רק לרבן יוחנן בן זכאי , תלמידו המובהק וממשיך דרכו , ' ולרבי עקיבא ) אותה אריכות ימים מופלגת כשל משה רבינו - מאה ועשרים שנה . אריכות ימים המעידה על היקף פעולתם של אישים אלה , שכל אחד מהם , בעולמו ובתקופתו , הוא עמוד התווך של בניין העולם היהודי , שדרכם עוברת המסורת היהודית ומקבלת דמות חדשה שיש לה משמעות לא רק לשעתה , אלא גם לדורות . בכך נעשה הלל עצמו לדמות כה מרכזית עד שגם בניו ובני בניו שמילאו את מקומו , ( ושאחרים מהם היו גדולי עולם בזכות עצמם , ( ינקו את כוחם המיוחד מהיותם צאצאיו של הלל הזקן . הלל היה מפורסם ביחסו אל האדם , כאוהב האדם ויותר מזה , בתפיסת היחידיות של ה"אני" של כל אדם ובהתחשבותו בכל אדם כהוויה בפני עצמה . ביטוי לכך הוא נסיונו המעניין , לנסח את התורה כולה על רגל אחת ; " דעלך סני , לחברך לא תעביד י" ( מה שעליך שנוא , אל תעשה לחברך . ( הניסוח בדרך השלילה של הכתוב '' ואהבת לרעך כמוך" ( ויקרא יט , יח - ( מבטא , ודווקא בצורה זו , את התפיסה שלכל אדם יש מידה לעצמו ואל לו 8 מבוא לתו"כ . 9 סוכה כדו , א . 10 ספרי דברים פסקא שנ"ז . י י שבת לא , א 1 "שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי , אמר לו ו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת . דחפו באמת הבנין שבידו . בא לפני הלל , גייריה . אמר לו ; דעלך סני לחברך לא תעביר - זו היא כל התורה כולה , ואידך - פירושה הוא , זיל גמור . "

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר