פתח דבר

עמוד:6

הרוחנית ( ולעתים אפילו מאורעות פרטיים וקלי ערך בחייהם , ( מתגלים מתוך החומר היבש לכאורה . הדרך המיוחדת שבה נערכה ספרות זו , בצורת דיונים ושיחות , יוצרת בלי משים דמויות חיות , אנושיות , שאפשר להתייחס אליהן , להיזדהות איתן ולאהוב אותן . וצירופם של הפרטים הרבים המצויים במקורות השונים , מגלה בפנינו את האישים שיצרו את התורה שבעל פה , על ריבוי הגוונים והשוני שביניהם . ספר קטן זה אינו מנסה למסור את תולדותיהם של החכמים או את שיטותיהם השונות . אין בו אלא דרך מסוימת של התרשמות , שרטוט קל של הדמויות , אך לא רק כבעלי הגות ובתלמידי חכמים , אלא כבני אדם , שאף אנו יכולים - כדרך שעשו דורות רבים - לראותם כעומדים חיים לפנינו היום .

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר