מפתח אישים ומקומות

עמוד:437

שילוח , _שלח ראה גם תעלת השילוח ברכת השילוח , , 214 224 , 214 שימתן _, א 221 , ' שי ק , ק 264 , 241-240 , 213-212 , 96 , ' שישא _, 71 שישק _, _185 , 80 , 30 שכם , 171-169 , 163 , 127 _. 57 , 50 , 30 , 19 , 17 , 15 , 13 , 175 369 , 327 , 187 , 175 שלומית אמת אלנתן _, 385-384 , 331 שלון בן כל חזה , 230 שלח , ראה שילוח _. תעלת השילוח שלם , 188 _, 13 שלמה , 380 , 363 , 356 , 247 , 237 , 234 , 198-197 , 175 , 165 , 157 , 154 _, 151-150 _, 143 , 138-137 , 135-131 , 117 , 100 , 97 , 93 , 80 , 76 , 74-73 , 69 , 13 , 9 שלמנאסר השלישי , 71 שמאל , 156 שמואל , 178 , 153 , 134 שמע עבד המלך , 296 שמעיהו בן יאזניהו _, 297 שמעיהו בן פלטיהו , 297 שמעיהו מחסיהו _, 297 שמשי הסופר , 352 , 332 שניידר _, צ 299 , ' שנלר , 2 שעיר , ארץ , 32 שער אנשם , 152 שער אפרים , 342 , 338-336 , 81 שער בית _ד' החדש , 135 שער בית ד' העליון , 135 שער בנימין , 337 , 135 , 90 שער האיסיים , 114 שער האשפות , 339 , 336 , 333 , 230 , 225 , 199 , 107 _שער הגיא , , 333 , 230 , 225 , 108-107 , 77 , 32-31 335 341 , 339 , 336-335 שער הדגים , 338 , 336 , 315 , _225 , 197 , 79 שער _הורדוס , 10 שער הישנה , 338 , 336 , _315 , 225 שער המזרח , 340 , 225 שער המטרה , 340 _שער המים . 342 , 340 , 336 , 230 _, . 100-99 השער המערבי , 338 שער המפקד _, 340 , 225 שער הסוסים , 341-340 225 , _שער העין , 340-339 , 336-335 , 333 , 230 _. 225 שער הפינה ראה גם שער הפנים , 337 , 81 , 77 שער הפנים ראה גם שער הפינה , 337 שער הצאן , 340 , 338-336 , 315 , 225 שער השפות ראה גם שער האשפות 225 , שער התווך , _112 , 91-90 שער ורתים , 152 _שער יפו , 327 , 262 , 245-243 , 229 , 116 , 7 שער סור , 135 _שער שכם , , 244-243 , 240 , 229-228 , 115 , 57 , 10 246 261-260 , 247-246 שפטיה , בני , 316 שפטיהו בן צפן , 297 שפטיהו בן רמליהו , 297 שריה הכהן הגדול , 365 _ששבצר _, , 359 , 357 , 354 , 351 , 331 , 329-328 , 314 362 371 , 369 , 367 , 365 , 363-362 שתה ( נציב מצרי 32 , ( שתר בחני , 366 , 310 תאמת , _151 _תבי ראה גם נוא אמון . 250 , 209 תבץ _, 18 תגו _, 30 , 24-23 _תגלת פלאסר הג 135-134 , 82-81 , 75 , 32 , _' תדמור , 290 תדמור , ח _135 , 31 , ' תופת , 270 תורכיה , 257 תחותימס הג _/ 51 , 21 תכלת ננרתה הראשון , 150 תל בארסיפ ראה גם _כר שלמנאסר _, 255 , _71 תמנה ( תל בטש 300 , 99 , ( תניס , 342 תעינאת _, תל תעינאת _, 170-169 _, 162 _, 147-146 _, 75 התעלה ראה גם נקבת חזקיהו , 223 תעלת הברכה העליונה , 229-228 תעלת העודפים , 121 תעלת השילוח , 228 _, 226 , 214-212 . 200 תרבצו _, 32 תשב אל הסערה , 24 תתני ( פחת עבר הנהר , 361 , 356 , 354-352 , 331 , ( 366

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר